Kanta-Häme

Hattula kiinnittää huomiota maakuntakaavan pohjavesialueisiin

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan luonnos sisältää Hattulassa kymmenen vedenottoon soveltuvaa pohjavesialuetta, joista osa on määritelty tärkeiksi.

Hattulan kunta katsoo, että näissä aluerajauksissa tulisi ottaa huomioon jo toteutunut maankäyttö sekä se, miten kunnan kaavojen toteutuminen vaikuttaa vedenhankintaan.

Hurttala pohjavesialuetta

Yhdeksi pohjavesialueeksi on merkitty Hurttala. Kunta huomauttaa, että se on kokonaan taajamarakenteen sisällä, joten on kyseenalaista merkitä se vedenhankintaan soveltuvaksi alueeksi. Myös kunnan teollisuusalueista suuri osa on maakuntakaavaluonnoksessa pohjavesialueella.

Kunta lausuu, että kaavaluonnoksen karttaa, selostusta, merkintöjä ja määräyksiä tulee täsmentää ja poistaa niistä ristiriitaisuudet. Teerisuon luonnonsuojelualueen rajaus pitäisi tarkistaa Hattulan kunnan alueella.

Lisäksi kunta katsoo, että suojelualueiden laajuutta harkittaessa pitäisi ottaa huomioon myös alueiden osittainen soveltuminen turvetuotantoalueiksi.

Kunnanhallitus päätti kaavaluonnosta koskevasta lausunnostaan maanantaina. (HäSa)