Kanta-Häme

Hattula toimi Rahkoilan koulun lakkautuspäätöksessä oikein

Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi kuntalaisten tekemän valituksen, joka liittyi Rahkoilan koulun lakkauttamispäätökseen. Rahkoilan koulu lakkautettiin kevätlukukauteen 2013.

Joukko kuntalaisia valitti aikanaan siitä, että lakkauttamisen valmisteluvaiheessa olisi pitänyt kuulla kuntalaisia aiempaa paremmin. Lisäksi kuntalaisille ei ollut pyynnöistä huolimatta toimitettu kaikkia valmisteluun liittyviä asiakirjoja.

Valmisteluvaiheessa katsottiin liikaa säästöjä, todettiin.

Valituksen tehneet myös totesivat, että kaksi päätöksenteossa mukana ollutta valtuutettua, Pirkko Lokinperä (kesk.) sekä kunnanhallituksen jäsen Aarre Lindeman (ps.) olisivat olleet esteellisiä ammattiensa takia.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kuitenkin katsoi, että kuntalaisille oli järjestetty riittävästi vaikuttamismahdollisuuksia.

Kunnanvaltuustolla oli hallinto-oikeuden mukaan riittävästi tietoa päätöksenteon tukena aikanaan, eivätkä päätöksenteossa mukana olleet valtuutetut olleet päätöksiin esteellisiä.

Päätös ei yllättänyt

Valituksentekoon osallistunut hattulalainen Leena Ylinen ei ollut hallinto-oikeuden päätöksestä yllättynyt.

– Hallinto-oikeus suo aika paljon, ennen kuin se katsoo, että on toimittu hyvän hallintotavan vastaisesti. Aikanaan vain ärsytti se, miten asia kunnassa hoidettiin, Ylinen toteaa.

Hattulan kunnan sivistysjohtaja Jari Wihersaari on tyytyväinen siihen, että asiaan saatiin päätös.

– Kunta joutuu välillä tekemään päätöksiä, jotka ovat ikäviä ja jotka aiheuttavat kuntalaisille mielipahaa. Hallinto-oikeus on tehnyt päätöksensä, ja voimme mennä eteenpäin, koulupäätöksen aikanaan valmistellut Wihersaari kertoo.

Wihersaari arvioi, että mikäli valitus olisi mennyt läpi, päätöksentekoprosessi olisi pitänyt tehdä uudestaan. Hän ei usko, että koulua olisi kuitenkaan otettu käyttöön.

Leena Ylinen ei osaa vielä sanoa, tehdäänkö hallinto-oikeuden päätöksestä valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

– Katsomme porukalla päätöksen läpi ja pohdimme, onko valitukseen aihetta, Ylinen sanoo. (HäSa)