Kanta-Häme

Hattulaa kiittävät sekä lähtijät että tulijat

Hattulan kunta on kevään aikana toteuttanut muuttajatutkimuksen, jossa selvitettiin sadan tulomuuttajan ja sadan lähtömuuttajan mielipiteitä ja mielikuvia Hattulasta.

Innolinkin kanssa toteutettu tutkimus on jatkoa kolmelle aiemmalle, jotka tehtiin vuosina 2014, 2011 ja 2008.

Hattula sai niin tulo- kuin lähtömuuttajiltakin yleisarvosanaksi 5,5, kun korkein mahdollinen arvosana oli 7. Lähtijöistä jopa 81 prosenttia piti paluumuuttoa mahdollisena tulevaisuudessa.

Suurin osa eli 58 prosenttia Hattulaan muuttaneista tuli Hämeenlinnasta. Sen sijaan lähtijöistä 39 prosenttia muutti Hämeenlinnaan.

Seuraavaksi eniten Hattulaan muutettiin Tampereelta ja Espoosta. Lähtijöiden liikenne suuntautui Hämeenlinnan jälkeen toiseksi eniten Tampereelle.

Hattulaan tulleista kolmannes oli nuoria aikuisia eli 25–34-vuotiaita. Lähtijöistä suurin ikäryhmä oli alle 25-vuotiaat, ja heidän osuutensa kaikista oli myös noin kolmannes. Tulos oli odotettu, sillä esimerkiksi suurin osa opiskelijoista lukeutuu tähän ikäryhmään.

Tulomuuttajien keskeisimmät mielikuvat Hattulasta ennen muuttoa olivat varsin myönteisiä. Hattulaa luonnehdittiin sanoilla tuttu, turvallinen, positiivinen ja lähellä Hämeenlinnaa.

Tärkeimmät syyt muuttaa Hattulaan olivat hyvät palvelut, sijainti ja rauhallisuus. Seuraavina mainittiin esimerkiksi liikenneyhteydet, luonto sekä ilmapiiri.

Tutkimuksen perusteella tulomuuttajien mielikuvat pitivät hyvin paikkansa. Lisäksi neljäsosalla mielipide Hattulasta jopa parani muuton myötä. Ainoastaan prosentilla se heikkeni.

Hattulasta lähtijöillä tärkein syy muuttoon oli usein henkilökohtainen, eli se liittyi joko ihmissuhteisiin, opiskeluun tai työelämään. Hattulasta jäi lähtijöille pääosin positiivisia muistoja ja jopa kaipuuta. HÄSA