Kanta-Häme

Hattulaan tulee uusi koulukuraattori

Hattulaan perustetaan ensi vuoden alussa uusi koulukuraattorin toimi. Tämä sisältyy kunnan sivistystoimen ensi vuoden budjettiesitykseen.

Hattulassa on kaksi koulukuraattoria, ja uuden toimen perustaminen perustuu elokuun alussa voimaan tulleeseen oppilashuoltolakiin.

Sivistyslautakunnan budjettiraami on 16,47 miljoonan euron suuruinen ilman lukioliikelaitoksen tuloja ja menoja. Lautakunnan budjettiesitys jää jopa hieman raamin alle. Sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluvat varhaiskasvatus ja iltapäivätoiminta, perusopetus sekä vapaa-aikatoimi.

Parolan lukio siirtyi syyslukukauden alussa lukioliikelaitos Tavastian alaisuuteen, ja Hattulan kunnan rahoitusosuus on hieman yli 400 000 euroa.

Kunta saa myös tuloja Tavastiasta, esimerkiksi lukion ja yhteiskoulun yhteisten opettajien palkoista, kiinteistövuokrista ja ravitsemispalveluista. Näitä tuloja on yhteensä oin 450 000 euroa, ja ne jakautuvat kunnan sivistysyksikön, hallintoyksikön ja teknisen yksikön kesken. (HäSa)

 

OIKAISU 1.10.2014:

Hattulan koulukuraattoria koskevassa uutisessa mainittiin virheellisesti, että Hattulassa olisi nykyään yksi koulukuraattori. Kuraattoreita on kuitenkin kaksi, ja sivistystoimen budjettiesityksessä esitetään kolmannen toimen perustamista.

Päivän lehti

25.10.2020

Fingerpori

comic