Kanta-Häme

Hattulalta kaksi huomautusta vaihemaakuntakaavaan

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa on kaksi asiaa, joihin Hattulan kunnanhallitus puuttuu lausunnossaan. Huomautukset koskevat Hurttalan pohjavesialuemerkintää ja yhteystarvemerkintää Merven alueella.

Hattulan mielestä Hurttalan pohjavesialuemerkintä tulisi poistaa, koska alueella on tiivistä asutusta ja siellä on myös hautausmaa.

Merven alueen poistetusta yhteystarvemerkinnästä Hattula lausuu, että se pitäisi säilyttää.

Mervestä yhteys Pälkäneentielle

Kyse on tulevasta tien ja sillan tarpeesta Mervestä Vanajaveden yli Pälkäneentielle.

– Tämä yhteysväli on nyt poistettu ehdotuksesta. Toisaalta yhteystarve on merkitty Pälkäneentien ja valtatie 10:n välille, Aulangontien taakse, Hattulan tekninen johtaja Janne Teeriaho sanoo.

Teeriaho huomauttaa, Mervessä tarvitaan yhteys 3-tieltä Pälkäneentielle, jos halutaan saada pohjoinen yhteys 3-tien ja 10-tien välille.

– On kyse merkittävästä yhteysvälistä valtakunnallisen tieverkon kehittämisen kannalta.

Arvokasta maisemaa

Teeriahon mukaan Museoviraston on vastustanut tieyhteyden rakentamista Merven ja Pälkäneentie välille, koska kyse on valtakunnallisesti arvokkaasta rakennetusta ympäristöstä.

– Uskon kuitenkin, että tarkan suunnittelun avulla pystytään toimimaan myös tällaisessa maisemassa, hän sanoo. (HäSa)