Kanta-Häme Hattula

Hattula aikoo purkaa Pihlajalinna-sopimuksen – Kunta hakee tarvittaessa korvauksia oikeusteitse

Kunta on tekemässä uuden sopimuksen Suomen Terveystalon kanssa.
Pihlajalinna on tuottanut Hattulan terveyspalvelut jo vuodesta 2008 alkaen. Nyt esitetään, että tuottajaksi tulisi Terveystalo. Kuvassa etualalla nykyinen terveysasema ja taaempana uudisrakennus.

Hattulan kunnanvaltuusto päättää vielä joulukuussa pidettävässä kokouksessa kunnan ulkoistetun terveyspalvelujen tuottajan mahdollisesta vaihtamisesta, kunta ilmoittaa verkkosivuillaan.

Muutos tarkoittaisi sopimuksen päättymistä nykyisen palveluntuottajan, Pihlajalinnan kanssa ja sopimuksen tekemistä Suomen Terveystalo Oy:n kanssa. Terveystalo tuli taannoin järjestetyssä kilpailutuksessa toiseksi Pihlajalinnan jälkeen.

Kunta tyytymätön palvelutuotantoon

Kunnan tiedotteen mukaan syy sopimuksen päättymiseen Pihlajalinnan kanssa on kunnan tyytymättömyys palvelutuotannon tasoon tammikuussa 2019 alkaneen sopimuskauden ensimmäisen sopimusvuoden aikana.

Kunta on lakisääteisessä järjestämisvastuussa kuntalaistensa julkisista terveyspalveluista ja on tässä ominaisuudessa useaan otteeseen kiinnittänyt palveluntuottajan huomiota jonotusaikoihin, lääkärivajeeseen ja muihin puutteisiin. Tilanne ei ole kunnan näkemyksen mukaan korjautunut.

Terveyspalvelut jatkuvat katkeamatta

Tiedotteen mukaan Hattula varmistaa, että palvelutuotanto kaikissa olosuhteissa jatkuu katkeamatta. Tästä on saatu Terveystalon sitoumus.

Pihlajalinnalla on vastaavasti nykyiseen sopimukseen perustuva velvollisuus jatkaa sopimuksen mukaista palvelutuotantoa, kunnes uusi palveluntuottaja aloittaa toimintansa. Todennäköinen ajankohta palveluntuottajan vaihdokselle on ensi vuoden huhtikuun alku.

Henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä

Terveystalo on sitoutunut siihen, että Pihlajalinnan Hattulassa oleva henkilöstö halutessaan siirtyy liikkeen luovutuksen ehdoin Terveystalon palvelukseen. Tämä tarkoittaa käytännössä kaikkien työntekijöiden tehtävien jatkumista katkeamatta ja vanhojen työehtojen mukaisina.

Kunnalle järjestelystä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä haetaan Pihlajalinnalta tarvittaessa oikeusteitse.

Lääkäripula suurin ongelma

Hattulan perusturvajohtajan Anitta Leinosen mukaan ensisijainen ongelma terveyspalveluissa on ollut lääkärien liian pieni määrä ja lääkäriaikojen puute.
– Selvityksemme mukaan lääkäri-hoitajapareja on yleensä ollut 2–4, kun olisi pitänyt olla kuusi. Satunnaisesti paikalla on ollut jopa vain yksi lääkäri.
Ongelmana ovat olleet myös tietyt tutkimukset, kuten tähystykset ja magneettikuvaukset, joita on aiemmin tehty perusterveydenhuollossa, mutta joita Pihlajalinna ei ole suostunut tekemään.
Ne on tässä tilanteessa tehty lähetteellä keskussairaalassa, mikä on ollut kalliimpaa sekä kunnalle että asiakkaalle ja aiheuttanut viivästystä.

Samalla sopimuksella mennään

Leinosen mukaan Pihlajalinna-sopimuksen hinta on kunnalle noin 3,3 miljoonaa euroa. Terveystalon hintaa ei tässä vaiheessa julkisteta.
– Sopimus on kuitenkin sama. Tämä perustuu sopimuksessa olevaan lausumaan, jonka mukaan kunnalla on oikeus tehdä sopimus kilpailutuksessa toiseksi tulleen palveluntuottajan kanssa, mikäli valituksi tullut palveluntuottaja ei pysty palveluntuotantoa laittamaan täytäntöön hankintayksikön edellyttämällä tavalla. Mikäli näin ei olisi sovittu, tulisi järjestää uusi kilpailutus, Leinonen huomauttaa.

Lisää lääkäreitä tammikuussa

Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen sanoo, että Hattulan ja Pihlajalinnan sopimuskiistassa on viime kädessä kysymys erilaisista palvelumalleista.
– Lähdimme tarjouksessamme siitä, että perinteisen lääkärivastaanoton lisäksi hyödynnämme puhelinpalveluja ja sähköisiä palvelukanavia. Mutta kunta onkin halunnut pitäytyä perinteisessä mallissa ja on siten poikennut tarjouksessamme esitetystä, edullisemmasta mallista.
Pihlajalinna antoi neuvotteluissa kunnalle kaksi vaihtoehtoa: joko sopimus puretaan tai sen hintaa korotetaan.
Hattulan terveydenhuoltoon on tulossa oikea uudistusten kevät, sillä kunta on myös ottamassa uuden terveysaseman käyttöön. Rakennus valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä.
Palvelun pitäisi kohentua asteittain jo vuodenvaihteen jälkeen, sillä Pihlajalinnan aluejohtajan Arvo Haapasen mukaan lääkäreitä on tulossa terveysasemalle lisää. HäSa

 

Lue myös: Pihlajalinnan aluejohtaja kertoi vielä torstaina, että Hattulan lääkäritilanne paranee merkittävästi

 

Korjattu otsikkoa, aiemmin sai käsityksen, että kunta olisi jo irtisanonut Pihlajalinnan sopimuksen. Kunta tiedottaa, että palveluntuottajan vaihtamisesta päätetään vielä joulukuussa. – Uutista on päivitetty noin kello 19.40. Siihen on esimerkiksi lisätty kommentteja Anitta Leinoselta, Joni Aaltoselta ja Arvo Haapaselta.

Päivän lehti

29.1.2020