Kanta-Häme

Hattulan kaava tähtää suunniteltuun kasvuun

Hattulassa maankäytön suunnittelu perustuu tulevina vuosina Parolan tiivistämiseen ja muiden alueiden väljempään rakentamiseen.

– Kyliin on lisätty AT-alueita eli maaseutumaista asumista ja vastaavasti tiiviimpiä pientaloalueita on taajaman ulkopuolella vähemmän kuin ensimmäisessä kaavaehdotuksessa, selvittää Hattulan tekninen johtaja Janne Teeriaho.

Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaavan kaavaehdotus on parhaillaan toisen kerran nähtävillä. Tähän on päädytty, sillä uusi ehdotus poikkeaa ensimmäisestä paikka paikoin paljon.

Hurttalan pelto pysyy avoimena

Merkittäviä muutoksia on tehty esimerkiksi Hurttalan peltoalueen reunoille.

Ensimmäisessä kaavaehdotuksessa oli ajateltu keskusta-alueen laajentamista Parolan pallokentän ja Hattulantien väliselle alueelle. Tämä varaus on poistettu kaavasta samoin kuin Kinnalantien itäpuolelle suunniteltu asuinalue.

– Tässä viranomaisten kanta oli, ettei maisema ainakaan parane rakentamalla, joten on parempi säilyttää se jälkipolville sellaisenaan, Teeriaho sanoo.

Toinen iso muutos koskee Kanungin aluetta, jonne kaavailtiin aiemmin suurta yhtenäistä työpaikka-aluetta. Suunnitelma ei innostanut oikein ketään, ja uudesta ehdotuksesta se on poistettu. Tilalla on asuinalue sekä muun muassa maa- ja metsätalousalueita.

– Osayleiskaavaa varten on teetetty uudet meluselvitykset sekä Parolannummen ampumaradasta että moottoritiestä. Niiden perusteella Kanunkiin voi sijoittaa myös asuinrakentamista.

Asuinalueita reserviin

Ensimmäisestä kaavaehdotuksesta kertyi runsaasti lausuntoja ja muistutuksia. Teeriaho kertoo, että maanomistajilta tuli runsaasti palautetta muun muassa suojelualuevarauksista ja ulkoilureiteistä. Molempia varauksia on tarkennettu.

Viranomaisten lausunnoissa taas puututtiin eniten asuinalueiden ylimitoitukseen.

– Asumiseen varattuja alueita on uudessakin kaavaehdotuksessa runsaanpuoleisesti, mutta kaavan tähtäin on vuodessa 2030. Osa alueista on nyt merkitty erikseen reserviksi eli niiden tarkempi kaavoitus ei käynnisty lähiaikoina, Teeriaho kertoo.

Kaavaehdotus poikkeaa aiemmasta myös siinä, että siinä on mukana Mierolanpellolle kaavailtu uusi koulu. Valtuusto hyväksyi asiaa koskevan maankäyttö- ja kaavoitussopimuksen joulukuun kokouksessaan.

Samalla Rahkoilasta on poistettu aiempi varaus uudelle koulurakennukselle. Sekä Hurttalan että Rahkoilan koulun tontit kaavoitetaan myöhemmin asuinkäyttöön. (HäSa)

Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaavasta järjestetään yleisötilaisuus Juteinitalossa keskiviikkona 16. tammikuuta kello 17 alkaen.

Päivän lehti

23.10.2020

Fingerpori

comic