Kanta-Häme

Hattulan kuntastrategia valmistuu toukokuuksi

Hattulassa on käynnistetty kuntastrategian laadinta. Laadintaa on pohjustettu jo syksystä lähtien kunnan johtoryhmässä, mutta nyt työtä johtamaan on valittu ohjausryhmä.

Siinä ovat mukana myös kaikkien suurten valtuustoryhmien edustajat sekä kunnanhallituksen puheenjohtajat ja valtuuston puheenjohtaja.

Tavoitteena on, että Hattulan valtuusto hyväkyy strategian ja siihen liittyvän toimenpideohjelman kokouksessaan toukokuussa. Toimenpideohjelman yhtenä osana on talouden tasapainottaminen muun muassa tulopohjaa laventamalla ja menoja karsimalla.

Kunnanjohtaja Heidi Rämö pitää tärkeänä sitä, että ohjausryhmässä on myös poliittisten päättäjien edustus. Kuntastrategiaa ja toimenpideohjelmaa käsitellään maaliskuussa kahdessa valtuustoseminaarissa.

– Jotta työskentely niissä olisi mahdollisimman tehokasta ja hedelmällistä, luottamushenkilöiden edustajien on hyvä olla mukana myös valmistelussa.

Lisäksi valmistelutyössä ovat mukana myös kunnan eri henkilöstöryhmien pääluottamusmiehet.

Rämön mukaan kuntastrategiassa määritellään Hattulan tulevaisuuden kuva, ja sen perusteella tämän valtuustokauden toimenpideohjelma.

Ohjelmassa käsitellään ja linjataan muun muassa kunnan toimialoja ja organisoitumista, palvelurakennetta, poliittista päätöksentekojärjestelmää sekä esimerkiksi henkilöstöohjelmaa. (HäSa)

 

Päivän lehti

8.4.2020