Kanta-Häme

Hattulan uuteen kouluun liittyvät liikennejärjestelyt huolettavat

Hattulan Päivärinteen alueelle suunniteltu uusi koulu ei herätä läheskään yhtä paljon intohimoja kuin sen lähialueen liikennejärjestelyt.

Alueen asemakaavaluonnosta ja kaavamuutosta esiteltiin tiistaina Juteinitalossa, ja pääosaan nousi odotetustikin entisen puutarhan paikalle suunniteltu asuinalue ja sen liikenne.

Kaavaluonnoksessa puutarhan paikalle on kaavoitettu neljä omakotitonttia ja yksi rivitalotontti, ja liikenne alueelle on suunniteltu johdettavan nykyistä Elonkujaa jatkamalla.

Tätä vastustustavat sekä Elonkujan että läheisen Penttiläntien asukkaat. Molemmat kadut ovat sorapintaisia ja kapeita. Alueen voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1975. Siinä kadut on piirretty normaalilevyisiksi, mutta niitä ei ole koskaan rakennettu sellaisiksi.

– Elonkuja on nyt todella idyllinen, miksi se halutaan hävittää, kysyttiin yleisöstä.

Aina mennään jonkun tontille

Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä elokuun loppuun asti. Niistä jätettiin neljä mielipidettä, joista yhdessä oli 38 allekirjoittajaa. Kaikissa vastustettiin Elonkujan jatkamista uudelle alueelle.

Hattulan kehittämisjohtaja Janne Teeriaho kertoo, että kunnassa on mietitty myös muita katujärjestelyjä kuin Elonkujan leventämistä ja jatkamista. Vaihtoehtona on katuyhteys pohjoisen puolelta Aittatien kautta tai koillisesta suurin piirtein Ketotien kohdalta uudelle alueelle.

– Näissä kaikissa on sama ongelma, eli kunta joutuu lunastamaan maata tiealueeksi. Aina jonkun tontista lohkaistaan siivu.

Teeriahon mukaan katuyhteyttä ei haluta runnoa väkisin mihinkään, vaan tarkoitus on etsiä kompromissia alueen tontinomistajien kanssa.

Kouluhankkeella tiukahko aikataulu

Teeriaho sekä hanketta esitellyt kunnanjohtaja Heidi Rämö kertoivat, että kouluhankkeen aikataulu on tiukka.

– Tavoitteena on, että uuden koulun rakentaminen pääsisi alkamaan ensi vuonna, Rämö sanoi.

Koulurakennuksen suunnittelu on vasta käynnistymässä, mutta sen paikkaa on hahmoteltu siten, että se sijoittuisi lähelle uutta asuinaluetta. Koulun tontin pallokentän puoleiseen laitaan on suunniteltu pysäköintialuetta, ja koulun varsinainen piha sijoittuu sen ja koulurakennuksen väliin.

Liikenne koululle on tarkoitus ohjata Kinnalantien ja Kalliolantien kautta. Samalla Kinnalantien läpiajo estetään muuttamalla se koulun tontin kohdalta kevyen liikenteen väyläksi.

Juteinitalon tilaisuuteen osallistujat tosin arvelivat katkaisun johtavan siihen, että lapsia kuljetetaan autoilla Pälkäneentien puolelta Kalliolantietä tai Penttiläntietä pitkin.

Hattulantieltä ei tule autoliikenteelle suoraa yhteyttä koululle. Kevyt liikenne sen sijaan pääsee Hattulantien ali jo nyt.

Alueen kaavoitus etenee siten, että saatua palautetta puntaroidaan ja sen perusteella laaditaan kaavaehdotus. Se tulee nähtäville ja sen jälkeen valtuuston käsittelyyn. (HäSa)