Kanta-Häme

Hattulassa päivitetään lähivuosina kiinteistötietoja

Hattulassa käynnistyy tänä kesänä kiinteistötietojen päivitysprojekti. Tarkoituksena on saattaa ajan tasalle viranomaisten rekisteritiedot kiinteistöistä.

Ajantasaistaminen on yksi edellytys sille, että rakennusvalvonnassa voidaan siirtyä sähköisiin lupapalveluihin.

Kaikkien kunnan alueella sijaitsevien, ulkomitoiltaan yli 12 neliömetrin suuruisten rakennusten pinta-ala ja varustetaso kartoitetaan ja maapohjien pinta-alat ja kaavatiedot tarkistetaan.

Työ aloitetaan tarkistamalla tänä vuonna ne kiinteistöt, joilla on suurimmat eroavaisuudet vertailussa kunnan rakennusrekisterin ja verottajan kiinteistötietojen välillä. Sen jälkeen projektia jatketaan vuosittain päätettävä alue kerrallaan.

Tänä vuonna tarkistettavien kiinteistöjen omistajille lähetetään ilmoituslomakkeet palautuskuorineen kesäkuun aikana. Jos omistajia on useita, kirje lähetetään vain yhdelle kiinteistönomistajista.

Omistaja täyttää ilmoituslomakkeeseen kaikkien kiinteistöön kuuluvien, ulkomitoiltaan yli 12 neliömetrin suuruisten rakennusten ja rakennelmien tiedot mahdollisimman tarkasti. Vastausaikaa varataan noin kuukausi.

Lomakkeiden palauduttua, kesän ja syksyn aikana, suoritetaan mahdollisia tarkistusmittauskäyntejä.

Mittauskäynnit ovat nopeita, eikä kiinteistönomistajan läsnäoloa välttämättä tarvita. Rakennusten sisätiloihin ei mennä.

Lomakkeen palauttamisella kiinteistönomistaja antaa luvan mahdolliselle tarkistusmittauskäynnille. Mittauskäynti on maksuton.

Mikäli kiinteistötietoja ei lomakkeella saada tai rakennuksen omistaja kieltäytyy mittauskäynnistä, kiinteistöllä suoritetaan virallinen valvontakäynti. Se on maksullinen. HÄSA