Kanta-Häme

Hauho haluaa mökkiläisistä pysyviä asukkaita

Vapaa-ajanasuntoja muuttaminen vakituisiksi nousi vahvasti esille, kun kaupunginvaltuusto käsitteli Hauhon suunta -toimenpideohjelmaa.

60 hauholaista toimijaa on yhteistyössä laatinut ohjelman, jolla entinen kunta, nykyinen pitäjä pyritään pitämään elinvoimaisena osana Hämeenlinnaa. Ohjelman nimeksi on annettu Sujuu kuin Hauholla.

Ohjelmassa mainitaan yhtenä monista toimenpiteistä rantakaavojen tarkastelu siinä mielessä, että kesäasuntoja voitaisiin muuttaa vakituisiksi.

Edellytykseksi toimenpideohjelma toteaa, että alueen pitäisi rajautua olemassa olevaan asutukseen. Sopivina pilottikylinä mainitaan Alvettula ja Lautsia.

Hauholaiset valtuutetut Hannu Kärpänen (kesk.) ja Jari Koskinen (kok.) kannattivat ajatusta lämpimästi.

– Vapaa-ajanasunnot ovat nykyään hyvin varusteltuja, usein paremmin kuin kantatila, josta tontti on aikoinaan lohkaistu. Jos kylältä joka tapauksessa kulkee koulukyyti, mitä se haittaa, jos tulee pari lasta lisää, Koskinen kyseli.

Hannu Kärpänen toivoi, että pilotti saataisiin käyntiin mahdollisimman nopeasti.

– Hauhollahan on aikaisemmin saanut rakentaakin melkein minne vain. Nyt saa muuttaa vaikka veneen alle, muttei hyvin varustellulle kesäasunnolle vakituisesti. Tuskinpa tämä merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia toisi. Eivät ihmiset täysin syrjäkulmille halua.

Ely-keskus valvoo

Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos ei ole täysin kunnan omassa harkinnassa, vaan maankäyttö- ja rakennuslaki rajoittaa sitä.

Ely-keskukset seuraavat kuntien toimia. Juuri Hauholta on esimerkki siitä, ettei muutos ole aina läpihuutojuttu.

Hauho myönsi ennen kuntaliitosta toistakymmentä poikkeamislupaa joko jo olemassa oleviin vapaa-ajanasuntoihin tai suunnitteilla oleviin hankkeisiin.

Ely-keskus valitti ja oikeusasteissa päätökset menivät kumoon.

Tasa-arvoinen kohtelu

Kaupunginlakimies Miia Luukon mukaan päätöksissä pitää ottaa huomioon muun muassa päätöksen vaikutus alueen muuhun maankäyttöön, vesihuollon järjestäminen ja muiden palvelujen läheisyys.

– Myös asukkaiden tasa-arvoinen kohtelu on pohdittava. Jos yksi kesäasukas saa poikkeamisluvan, se pitää ehkä myöntää muillekin samalla rantakaava-alueella asuville.

Kunnat ovat velvollisia järjestämään palvelut kaikille asukkailleen. Hämeenlinna on linjannut viime aikoina, että käyttötarkoituksen muutos on ollut mahdollista saada, kun kesäasunto on lähellä palveluja tai muuta vakituista asutusta.

Hauhon pilottihanke on toistaiseksi vasta idulla. Käytännössä sitä ei ole viety teenpäin.

Lammilla luistaa

Kaupunginhallitus suosittelee, että muuallakin Hämeenlinnassa otettaisiin esimerkkiä hauholaisten ohjelmasta. Se sisältää lukuisia ehdotuksia siitä, miten yhteisöt ja yksityiset ihmiset voivat edistää kotipitäjänsä elinvoimaa.

Lammilla on jo melkein tehty oma ohjelma. Marjatta Rahkion (kesk.) mukaan sillä on nimikin: Luistaa kuin Lammilla.

Rahkio löysi hauholaisten ohjelmasta paljon hyvää. Erityisesti häntä miellyttää se, että aluetta kutsutaan pitäjäksi.

– Unohdetaan kaupunginosakeskukset ja ryhdytään puhumaan pitäjistä.

Tämä esitys sai valtuustossa paljon kannatusta. (HäSa)

Menot