Kanta-Häme

Hauholaisyhdistysten yhteistyö voi olla voimavara jatkossa

 

Hauholla haetaan voimaa yhteistyöstä. Kotiseutuaktiivit haluavat lähteä etsimään uusia toimintamuotoja yhteistyön kautta maaseudun elävöittämiseksi.
 
Hämeen Kylät ry on saanut Ely-keskukselta rahoituksen kaksivuotiseen Yhdessä tulevaan -kehityshankkeeseen, jolla haetaan asukkaiden, kylien, yhdistysten ja kunnan kumppanuutta ja yhteistä toimintaa. 
 
– Yhdistys sai Hämeen Ely-keskukselta rahoituksen, mikä mahdollistaa meidän työpanoksemme asukkaiden ja kylien ja kunnan palvelukseen. Lisäkädet ovat tarpeen niin kaupungin tiukassa taloudellisessa tilanteessa kuin yhdistyspuolella, jossa toimintaa pyöritetään vapaaehtoispohjalta, sanoo kyläasiamies Elina Leppänen Hämeen Kylät ry:stä.
 
Hämeen Kylät ry etsii parhaillaan Hämeenlinnasta pilottialuetta, joka olisi yksi entisistä liitoskunnista. Tarkoitus on vahvistaa alueen toimijaverkostoa kaupungin tilaajapäällikön alueelliseksi kumppaniksi.
 
Ajatuksena on koota alueen, esimerkiksi hauholaisten toimijoiden ja asukkaiden yhteistä näkemystä siitä, miten he haluaisivat tulevaisuudessa kehittää kotiseutuaan. 
 
– Hanke sai innostuneen vastaanoton. Hauholla on paljon aktiivisia toimijoita ja siellä tapahtuu. Heidän voimavaransa eivät tämän lisäksi riitä kokoamaan niitä yhteiseen tarkasteluun ja myllyttämään yhteistyöpaikkoja. Yhteistyössä voisi olla kuitenkin se voimavara, jolla Hauhoa voitaisiin tulevaisuudessa kehittää. Meidän tehtävämme on koota toimijoita. Porukka haluaa kirkastaa hauholaisuutta ja viedä Hauhoa maailmankartalle. Mukaan toivotaan yhdistyksiä koko pitäjän alueelta, siis muualtakin kuin kirkonkylästä.
 
Nopeus oli valttia
 
Hanke etsii nyt vain yhtä Hämeenlinnan entistä liitoskuntaa, jossa se vedetään pilottina. 
 
– Kaupungilla on sen eri osista vastaavat tilaajapäällikkönsä. Hauhosta vastaava tilaajapäällikkö Sirpa Ylikerälä vastasi heti, kun olin hankkeesta kaupunkia informoinut, minkä ansiosta hauholaiset saivat kuulla hankkeesta ensimmäisinä. Koska kyseessä on pilotti ja uuden kehittäminen, on tärkeää että alueen toimijat sekä tilaajapäällikkö ovat innolla mukana.
 
Ensi viikolla Hämeen kylät ry:n hallitus päättää, mikä alue valitaan Hämeenlinnasta pilottialueeksi. Jollei muualta Hämeenlinnan entisistä liitoskunnista ilmaannu halukkuutta hankkeeseen, se toteutetaan Hauholla. Jos halukkaita ilmaantuu muualta, hallitus arvioi tilanteen. Ainakin alkuvaiheessa hankkeen tuki voidaan kohdistaa vain yhden entisen liitoskunnan alueelle.
 
Ylikerälä näkee mahdollisuuksia nimenomaan yhdistysten ja eri toimijoiden välisessä yhteistyössä.
 
– Yhdistykset ovat varmaan miettineet omaa toimintaansa paljon, mutta keskinäisessä yhteistyössä voisi tuottaa uusia tuloksia. On mielenkiintoista nähdä, mitä kansalaisktiivisuus voi saada aikaan, sanoo Ylikerälä.
 

Päivän lehti

1.4.2020