fbpx
Kanta-Häme

Hauhon ja Rengon terveysasemat nousivat lakkautuslistalle

Oma palvelutuotanto on ahtaassa raossa Hämeenlinna-mallissa. Näin arvioi Hämeenlinnan terveyspalveluiden tilannetta liikelaitoksen toimitusjohtaja Risto Mäkinen.

Hän toivoo vakavaa keskustelua siitä, miten perusterveydenhuollon laatu ja määrä taataan Hämeenlinnassa.

Viimeisimpään sopeuttamisesitykseensä terveyspalvelujen johtoryhmä on koonnut vielä mahdollisia toimia, joilla kustannuksia saadaan alaspäin. Niihin kuuluvat muun muassa Hauhon ja Rengon terveysasemien lakkauttaminen, Lammin röntgenin sulkeminen sekä vuokralääkäreistä luopuminen terveyskeskuksen perustehtävissä.

Laatu ja määrä uhattuna

Kyse on siitä, että jo useamman vuoden ajan on väännetty perusterveydenhuollon rahoituksesta. Esimerkiksi tämän vuoden budjettiin jäi alun perin 600 000 euron rahoitusvaje, johon ei löydetty ratkaisua.

Siltä pohjalta terveyskeskusliikelaitokselta on vaadittu toiminnan tehostamista ja talouden tasapainottamisohjelmaa.

– Toimintaa on tehostettu jo useamman vuoden ajan. Nyt tuntuu, että kaikki mahdollinen tuottavuustyö on tehty. Vuodesta 2010 lähtien on tehostettu 3,5 miljoonan euron edestä.

– Seuraavaksi voidaan joutua puuttumaan palvelun laatuun tai määrään ja sitä emme halua tehdä, Mäkinen painottaa.

Minimaalinen kustannuskasvu

Hän laskee, että vuodesta 2010 terveyspalvelujen kustannusnousu on ollut 6,9 prosenttia, kun kasvu konserniyhtiöissä on ollut huomattavasti enemmän.

Myös erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet vuosittain paljon enemmän.

Nyt pelkona on se, että perusterveydenhuolto kurjistuu erikoissairaanhoidon kustannuksella. Kuitenkin terveydenhuoltojärjestelmän toimivuuden kulmakiviä on juuri perusterveydenhuollon toimivuus.

Lisää palveluita

Esimerkiksi terveyskeskuksen tukipalveluista ei enää ole mahdollista puristaa lisää tuottavuutta.

Terveyskeskusliikelaitoksen johtoryhmä katsoo, että jatkossa hoitohenkilöstön työn tuloksena saadaan enemmän palveluita. Tämä tarkoittaa jonojen lyhentymistä, hoidon tulosten parantumista ja yksikkökustannusten pienentymistä.

Sen sijaan säästämistä hoitohenkilöstöä vähentämällä johtoryhmä ei voi hyväksyä, koska se vaikuttaa suoraan palvelujen määrään ja laatuun.

Keskustelun aika

Mäkinen esittää nyt liikelaitoksen johtokunnalle, että terveyskeskuksen peruspalveluita tuottavista vuokralääkäreistä luovuttaisiin.

– Joissain erityistehtävissä heitä voidaan käyttää pitkäaikaisilla sopimuksilla, koska kustannusero ei ole suuri.

Lisäksi hän esittää, että ravitsemusterapeutin tehtävä korvattaisiin toistaiseksi ostopalveluilla.

Muista mahdollisista sopeuttamistoimista kuten terveysasemien lakkauttamisesta Mäkinen toivoo vakavaa keskustelua siltä pohjalta, miten perusterveydenhuoltoa ylipäätään tulee resursoida ja millaista palvelua sen tulee väestölle tarjota.

Asia on esillä Hämeenlinnan terveyspalveluiden johtokunnassa tiistaina. (HäSa)

Menot