Kanta-Häme

Hauhonselän vedenlaatu huolestuttaa

Hauhonselän vedenlaatu tutkitaan noin vuoden ajan kestävässä selvityksessä.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen toteuttamassa kartoituksessa tutkitaan Hauhonselän, Vuorenselän, Kirrisen sekä Hauhonselkään laskevien jokien ja ojien ravinnekuormitusta sekä tarkemmin Hauhonselän vedenlaatua. Hauhontaustan kyläyhdistyksen alkuun paneman hankkeen ensimmäiset näytteet otettiin maaliskuussa.

Eteläosa järvestä kärsinyt eniten

Hauhonselkä on matala ja runsasravinteinen järvi, jonka rannoilla ja valuma-alueilla on ympärivuotista ja vapaa-ajan asutusta, maatiloja sekä suoalueita. Tarkkaa tietoa järven rehevöittäjistä ei kuitenkaan ole.

– Esimerkiksi järveen laskeva Vuolujoki tulee isojen suoalueiden läpi, Timo Karttunen vanhan raitin kyläyhdistyksestä kertoo.

Kyläyhdistykset ovat kukin tahollaan tehneet jo vuosien ajan mm. niittoja, mutta selvityksen valmistuttua tarkoitus on suitsia toden teolla järven rehevöitymistä.

– Tavoite on vaikuttaa haittojen aiheuttajiin seurausten karsimisen sijaan, Karttunen sanoo.

Vedenlaatu erityisesti järven eteläosassa on havaintojen mukaan huonontunut vuosi vuodelta. Sinilevähavainnot järvellä ovat lähes jokakesäisiä. Viime syksynä moni kalastaja havaitsi verkkojen olevan tavanomaista limaisempia.

– Tämä kuitenkin johtui todennäköisesti runsaista sateista, jotka nostivat ravinteita, Hauhontaustan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Timo Juutila epäilee.

Hämeen ely-keskuksen selvityksessä vuonna 2010 Hauhonselän ja Vuolujoen tila arvioitiin tyydyttäväksi.

Laadun parantaminen kaukainen tavoite

Hanke on saanut Hämeen ely-keskuksen myöntämän 19 500 euron Leader-rahoituksen, mikä kattaa 80 prosenttia selvityksen kuluista. Loput selvityksestä rahoittaa Hauhontaustan kyläyhdistys yhteistyössä Alvettulan ja Hauhon vanhan raitin kyläyhdistysten kanssa.

Vesianalyysien tulosten jälkeen järven ja valuma-alueiden suhteen tehdään kuormituslaskelmat ja kunnostussuunnitelma, jonka toteutumiseen järven ympäristön asukkaiden toivotaan osallistuvan.

– Ketään emme voi velvoittaa, mutta toivomuksena on väen aktivoituminen. Tutkimuksen jälkeen voimme toivottavasti laittaa jakoon tarkempaa tietoa siitä, miten järvenrannan ja valuma-alueiden asukkaat voivat henkilökohtaisesti vaikuttaa, ja mitä isompia toimenpiteitä vedenlaadun säilyttämiseksi ja parantamiseksi pitkällä aikavälillä vaaditaan, projektivastaava Minna Koskinen Hauhontaustan kyläyhdistyksestä kertoo.

Hauhonselän kuormitusselvitys ja yleiskunnostussuunnitelman raportti valmistuvat keväällä 2014. (HäSa)

Tiedotustilaisuus selvitystyöstä ja kiinteistökohtaisesta jätevesineuvonnasta Hauhontaustan kylätalolla (Hauhontaustantie 645) 15.4. kello 19.

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic