Kanta-Häme

Hausjärvellä politiikka on vaihtunut riitelyyn

Poliittinen ilmapiiri on Hausjärvellä siinä määrin tulehtunutta ja riitaisaa, että päätöksenteko kompastelee huonoon johtamiseen ja työnantajapolitiikkaan.

– Niin minä kuin monet muut viranhaltijat ovat saaneet osakseen hyvin rumaa kielenkäyttöä ja aiheettomia syytöksiä ja vihjailuja joidenkin yksittäisten luottamushenkilöiden taholta kokoustilanteessa, sähköpostiviesteissä ja jopa julkisissa Facebook-kirjoituksissa, kertoo lokakuun lopussa Hausjärven jättävä kunnanjohtaja Aleksi Heikkilä.

Johtamisen ongelmat ovat näkyneet Heikkilän mukaan koko valtuustokauden ajan.

Jo heti vaalien jälkeen hän huolestui siinä määrin riitaisasta kunnanhallituksen työskentelyilmapiiristä, että otti asian esiin tarkastuslautakunnan kanssa.

Erityisen hankalaksi tilanteen tekee, ettei edes kunnanhallituksen puheenjohtaja saa kunnan johtoryhmän toiveista huolimatta aikaan järjestystä kunnanhallituksen työskentelyyn.

Ei siitäkään huolimatta, että hallituksen jäsenistä epäasiallisesti käyttäytyvät nimenomaan keskustan oman ryhmän jäsenet.

Valtuustokauden alussa Heikkilä esitti tarkastuslautakunnalle, että merkittävästi lisääntynyt eripuraisuus olisi katkaistu, ettei kuntaan pääse juurtumaan riitaisaa päätöksentekokulttuuria. Kitkeminen ei ole onnistunut.

– Haluan vielä kohteliaimmin ilmaista vakavan huoleni siitä, miten tämä osa hausjärveläistä toimintakulttuuria vaikuttaa ihmisten työssä jaksamiseen, kunnan houkuttelevuuteen työpaikkana ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Näin Heikkilä totesi jo elokuun puolivälissä sähköpostikirjeessään, jonka hän lähetti kunnan luottamushenkilöjohdolle. Kirjeessä hän tilitti tilannetta paitsi itsensä, myös edeltäjänsä ja muiden johtavien virkamiesten kokemusten pohjalta.

Ilmapiirin muuttaminen voi olla äärimmäisen vaikeaa.

Ensi kevään kuntavaalit saattavat parantaa kunnan johtamiskulttuuria mikäli nykypäättäjäjoukko vaihtuu riittävästi. Niin ei välttämättä käy.

– Tiedän, että osa päättäjistä on jo pitkään pohtinut luottamustehtävistä luopumista, mutta ilmapiiri ei välttämättä houkuttele uusia asettumaan ehdokkaaksi.

Erityisen tärkeänä Heikkilä pitää, että vaalien jälkeen kunnanhallituksen puheenjohtaja nauttisi laajaa, yli puoluerajojen yltävää luottamusta ja saisi myös omalta ryhmältään luottamuksen ja tuen.

Äänekoskelle siirtyvä Aleksi Heikkilä ei moiti kunnan luottamushenkilöitä huhtikuussa tehdystä kunnanjohtajavalinnasta. Kaikesta huolimatta hän sanoo, että olisi mielellään jatkanut virassa, mutta kunta valitsi itsensä näköisen ja itselleen sopivan kunnanjohtajan.

Kuntaliitoskeskustelu avataan Aleksi Heikkilän mielestä neljän vuoden kuluttua uudelleen. Tuolloin nähdään jo, miten sosiaali- ja terveystoimen siirtyminen pois kunnan tehtävistä vaikuttaa kuntatalouteen.

– Kuntien talous ohenee, kun sote-raha siirtyy maakunnille, kuntien verotusta rajoitetaan ja valtionosuudet vähenevät. Kunnat joutuvat hakemaan vahvuutta liitoksista.