Kanta-Häme

Hausjärvellä työmarkkinatuen kuntaosuus saatiin leikattua kolmannekseen

Vajaan 9 000 asukkaan Hausjärvi onnistui supistamaan kaksi kolmasosaa työttömyydestä aiheutuneista kuluista viime vuonna.

Kunnan pitkäaikaistyöttömistä Kelalle maksama sakkomaksupotti eli yli 300 päivää työttömänä olleista maksettava kunnan osarahoittama työmarkkinatuki laski 270 000 eurosta 95 000 euroon. Vain harva kunta pystyy alentamaan sakkomaksujaan.

Sakkomaksu tarkoittaa, että kunta joutuu maksamaan työmarkkinatuesta puolet Kelalle, kun työttömyyspäivien määrä ylittää 300. Maksuosuus kasvaa 70 prosenttiin, jos työttömyys jatkuu yli tuhat päivää.

– Pienessä kunnassa meillä on aika hyvä käsitys asiakkaistamme. Tunnemme tai opimme tuntemaan heidät. Kunta toteuttaa myös strategiaansa antamalla palkkatukityöllistämiseen suhteellisen runsaasti määrärahaa, kertoo työllistämistä kunnassa koordinoiva sosiaaliohjaaja Veera Jormakka. Myös tilaajapäällikkö Sirpa Ylikerälä Hämeelinnasta sanoo, että pienessä kunnassa työttömien ohjaaminen sopiviin tehtäviin tai koulutukseen on isoa kaupunkia helpompaa.

70 000 asukkaan Hämeenlinnassa kaupungin työmarkkinatuen palautuksien kasvua ei ole saatu kuriin, vaikka käytössä ovat hyvin samanlaiset keinot kuin Hausjärvellä.

Veera Jormakka luettelee Hausjärven käyttävän kunnan tarjoamien palkkatukitöiden lisäksi työkokeilua, kuntouttavaa työtoimintaa, ostavan työpajapalveluja seudulliselta Hyvinkään-Riihimäen ammatillisen koulutuksen säätiöltä HRAKS:ilta ja tarjoavan ohjaamalla työttömiä TE-keskuksen kanssa opintoihin.

Hausjärvellä poliitikkojen huoli työttömyydestä näkyy talousarviossa. Kunta pystyi viime vuonna palkkaamaan töihin noin 30 työntekijää 500 000 euron palkkatukimäärärahan turvin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 300, joista alle 25-vuotiaita 30.

Hämeenlinnassa palkkatukeen oli käytettävissä 1,7 miljoonaa euroa, mutta siitä käytettiin 130 työttömän palkkaamiseen 1,4 miljoonaa. Pitkäaikaistyöttömiä oli 1380, joista alle 25-vuotiaita 575.

Kunnat ovat odottaneet, että Kela lähettäisi jo ennakkoon tietoa 300 päivän rajaa lähestyvistä työttömistä. Näin kunnissa voidaan tarttua tilanteeseen ennen määräajan umpeutumista ja sakkomaksujen alkua.

Kela on nyt toimittanut kunnille ensimmäisen kerran listauksen yli 200 päivää työttömänä olleista. Tammikuun tilanteen listausta käydään kunnissa läpi, niin myös Hausjärvellä ja Hämeenlinnassa.

Hämeenlinnassa listoja perkaa ja työttömien henkilökohtaisia aktivointisuunnitelmia laatii kolme sosiaalityöntekijää yhdessä kolmen TE-toimiston työntekijän kanssa. Hausjärvellä tehtävään osallistuu kolme sosiaaliohjaajaa ja yksi TE-toimiston työntekijä.

Veera Jormakka kiittää kuntaa.

– Työntekijöiden määrä näkyy säästöinä työmarkkinaosuuksien palautuksissa, hän toteaa.

– Olemme onnistuneet supistamaan numerot, mutta nyt keskitymme erityisesti laadun parantamiseen. Esimerkiksi palkkatuettuja työpaikkoja tarvitaan yrityksistä kunnan lisäksi, Jormakka korostaa.

Työttömyysprosentti oli Hausjärvellä tammikuun lopussa 6,9, kun se oli Hämeenlinnassa 12,6 ja koko Kanta-Hämeessä 11,5. HÄSA

Korjattu Hämeenlinnan asukasluku.

Päivän lehti

27.5.2020