Kanta-Häme

Hausjärven strategialuonnos kuntalaisten punnittavaksi

Hausjärven kunnan uutta kuntastrategiaa on valmisteltu huhtikuusta alkaen. Kunnanhallitus on tällä viikolla käsitellyt strategialuonnosta ja pyytää nyt siitä lausuntoja Hausjärven Yrittäjiltä, vanhus- ja vammaisneuvostolta, kunnassa toimivilta kyläyhdistyksiltä, kunnan henkilöstöä edustavalta kehittämistoimikunnalta sekä yläkoulun ja lukion oppilaskunnilta.

Strategialuonnos laitetaan myös kunnan www-sivuille kuntalaisten kommentoitavaksi. Kuntalaiskyselyssä vastausaikaa on 13. syyskuuta saakka.

Lausuntokierroksen ja kuntalaiskyselyn jälkeen kunnanhallitus jatkaa strategialuonnoksen käsittelyä a tekee strategiasta esityksen valtuustolle. Tavoite on, että valtuusto päättäisi kunnan strategiasta lokakuussa. Tällöin kunnan ensi vuoden talousarvio voitaisiin rakentaa uuteen strategian pohjalta.

Strategialuonnoksessa on esitetty muun muassa kunnan päätöksentekoa ja toimintaa ohjaavat arvot, kunnan visio ja toiminta-ajatus sekä päämäärät, joihin strategialla pyritään.

Kunnan nykyinen strategia on hyväksytty vuonna 2009. (HäSa)

Päivän lehti

31.5.2020