fbpx
Kanta-Häme

Hausjärvi on nyt lähes johtajitta

Uuden kunnanjohtajan yllätysvalinnan jälkimainingit velloivat vielä Hausjärven kunnanvaltuuston tiistai-illan kokouksessa, jossa henkilöstöpäällikön viran perustaminen vaati äänestyksen.

Virka perustettiin äänin 22–12, vaikka keskustan Timo Jussila esitti aikalisää. Jussila olisi halunnut, että henkilöstöpäällikön ja talous- ja hallintojohtajan virkajärjestelyt olisi ensin selvitelty erikseen.

Kunnanjohtaja Aleksi Heikkilä on talous- ja hallintojohtaja, mutta hänelle myönnettiin tehtävästään vuonna 2015 virkavapautta samalla, kun hänet valittiin määräaikaiseksi kunnanjohtajaksi tämän vuoden loppuun. Talous- ja hallintojohtajan virkaan valittiin tuolloin viransijainen. Hän irtisanoutui maaliskuussa. Samaan aikaan kunnanjohtajan virka oli haettavana.

Talous- ja hallintojohtajan tehtävään ei lähdetty hakemaan runsaaksi puoleksi vuodeksi uutta viransijaista. Sen sijaan perustettiin henkilöstöpäällikön tehtävä valmistelemaan sote-uudistusta. Timo Silván (kesk.) myönsi valtuustossa, että järjestelyjen takana oli ajatus, että Aleksi Heikkilä hoitaisi jatkossakin osan kunnanjohtajana talous- ja hallintojohtajan tehtävistä.

Aleksi Heikkilää ei valittu vakituiseksi kunnanjohtajaksi, eikä hän myöskään palaa talous- ja hallintojohtajan virkaansa.

– Totta puhuen hallintomme johto on nyt heikoissa kantimissa. Meidän pitäisi hyvin nopealla aikataululla päättää miten hallintomme järjestetään, korosti valtuuston puheenjohtaja Kari Masalin (sd.).

Henkilöstöpäällikön tehtävän muuttaminen viraksi hiersi osaa keskustalaisista valtuutetuista. Outi Miettunen (kesk.) alleviivasi, ettei nykyistä tehtävän hoitajaa voida nimetä virkaan ilman, että virka astetaan julkisesti haettavaksi. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Lokinperä (kesk.) taas piti selvänä, että määräaikainen tehtävän hoitaja voi hoitaa myös virkaa määräaikansa päättymiseen saakka.

– Sen jälkeen voimme erikseen punnita, mitä järjestelyjä tehdään, tarvitaanko virkaa enää soten ratkettua ja lakkautammeko viran, Lokinperä totesi.

Henkilöstöpäällikön tehtävä muutettiin viraksi, jotta työskentelyyn saatiin lisää joustavuutta. Vain viranhaltijalla on päätös- ja nimenkirjoitusoikeus, joten tehtävän hoitaja on joutunut erikseen käyttämään päätöstä vaativat asiat kunnanjohtajan allekirjoitettavana.

Aleksi Heikkilä ei ollut läsnä kokouksessa.

Valtuusto löi myös lukkoon Hikiän Vehkalukon ja Monnin Pihonkaaren tonttien hinnat ja hyväksyi ranta-asemakaavan Oittiin Puujoen rannalle. Tonttikampanja hyväksyttiin, mutta Oitin Manassenpellon tonttien 6000 euron tasarahahinta päätettiin pitää voimassa vuoden loppuun saakka. HÄSA

Menot