Kanta-Häme

Hautajaiskysely: Vain joka viides haluaa arkkuhautauksen

Arkkuhautauksen suosio on vähentynyt.

Suomalainen miettii omia hautajaisjärjestelyjään, mutta ei välttämättä jaa ajatuksiaan läheisilleen.

Henkivakuutusyhtiö Kalevan teettämän hautajaiskyselyn mukaan yli puolet suomalaisista ei ole kertonut omista hautajaistoiveistaan. Tämä saattaa aiheuttaa päänvaivaa omaisille.

Neljä viidestä pitää vainajan hautajaisjärjestelyiden toiveiden noudattamista tärkeämpänä kuin omaa näkemystään.

Hautajaiskyselystä käy ilmi, että vastaajilla on selviä mielipiteitä omista hautajaisistaan. Arkkuun haluaa tulla haudatuksi vain joka viides. Reilusti yli puolet haluaa viimeiselle matkalleen tuhkauksen. Neljäkymmentä prosenttia haluaa tulla haudatuksi kirkossa ja erillisen muistotilaisuuden haluaa edelleen joka neljäs.

Tiedot käyvät ilmi henkivakuutusyhtiö Kalevan helmikuussa 2018 teettämästä hautajaiskyselystä, johon vastasi 1006 henkilöä.

 

Vainajan tahtoa halutaan kunnioittaa hautajaisjärjestelyissä. Jos omaisten ja vainajan tahdon välillä on ristiriita, pitää lähes 80 prosenttia vastaajista vainajan tahdon kunnioittamista tärkeämpänä. Kun vain noin kolmannes on kertonut oman toiveensa hautajaisistaan, näyttää vastuu järjestelyistä lopulta jäävän omaisten arvailujen varaan. Omien hautajaistensa vieraslistaan huomioita on kiinnittänyt vielä harvempi. Vain joka viides on pohtinut saattajia viimeiselle matkalleen.

– Pitäisikö meidän uskaltaa puhua kuolemasta ja hautajaisjärjestelyistä enemmän, jotta läheisten olisi surun hetkellä helpompi selvitä käytännön asioista, kyselyn teettäneen henkivakuutusyhtiö Kalevan toimitusjohtaja Timo Laitinen pohtii tuloksia.

– Hautajaiskyselymme tulokset kertovat läheisten tärkeästä roolista. Vastaajista alle viidennes haluaa valita oman arkkunsa tai uurnansa. Lähes 40 prosenttia haluaa oman kuolinilmoituksensa synnyin- tai asuinpaikkansa lehteen. Oman kuolinilmoituksen kirjoittaminen ei tunnu kiinnostavan suomalaisia. Vain 12 prosenttia haluaa tehdä ilmoituksensa tekstin itse, Laitinen jatkaa.

 

Viimeiselle matkalle ja maan multiin on perinteisesti menty arkussa. Nyt enää vain joka viides haluaa arkkuhautauksen. Kaikista vastaajista tuhkauksen haluaa 57 prosenttia. Naiset haluavat tuhkauksen hieman miehiä useammin. Maaseudulla tuhkauksen haluaa joka toinen, kun pääkaupunkiseudulla tuhkauksen haluaa jo kolme viidestä.

Jos kutsu hautajaisiin käy, vastaajista 65 prosenttia osallistuu välimatkasta välittämättä. Kirkollinen hautajaistoimitus on pitänyt pintansa. Vastaajista 40 prosenttia haluaa omat hautajaisensa kirkkoon. Musiikkia pitää olla, mutta mikä tahansa musiikki ei kelpaa. Sen pitää kuvastaa vainajan musiikkimakua tai omaisten muistoja vainajasta. Tätä mieltä on joka toinen hautajaiskyselyyn vastaaja.

Erillisen muistotilaisuuden haluaa reilu kolmannes niin maaseudulla kuin kaupungissa. Muistotilaisuudessa ei välttämättä selviä pelkällä kahvilla ja pullalla, sillä ruokaa haluaa lähes puolet. Pääkaupunkiseudulla ruoka kuuluu muistotilaisuuteen useammin kuin maaseudulla. Maaseudulla vain 41 prosenttia kertoo ruokatarjoilun kuuluvan muistotilaisuuteen.

 

Oman mielenkiintoisen ryhmän muodostavat nuoret aikuiset (18-29 v.) . Vastausten perusteella Suomessa näyttää olevan hautajaisperinteisiin luottava nuorten aikuisten ikäryhmä.

Kun kaikista vastaajista joka viides haluaa arkkuhautauksen, nuorista aikuisista sen haluaa joka neljäs. Tuhkauksen nuorista aikuisista haluaa 45 prosenttia, kun vastaava luku kaikista vastaajista on 57 prosenttia.

Nuoruusvuosien kiireissä ei ymmärrettävästi juuri ehdi pohtimaan omia hautajaisiaan.

Nuorista aikuisista vain alle viidennes on käyttänyt aikaansa omien hautajaistensa pohtimiseen.