fbpx
Kanta-Häme

Havainnekuva auttaa hahmottamaan vielä rakentamattoman 

Mitä merkittävämpi ja näkyvämpi rakennus on kyseessä, sitä varmemmin siitä esitellään jo aikaisessa suunnitteluvaiheessa erilaisia havainnekuvia.

Tietokoneohjelmilla luodut piirrokset eivät välttämättä vastaa täysin lopputulosta, eikä niillä edes tavoitella täydellistä vastaavuutta. Niiden tarkoituksena onkin lähinnä luoda mielikuvia ja auttaa hahmottamaan jotakin, jota ei konkreettisesti vielä ole olemassa.

– Jos esimerkiksi jotakin julkista rakennusta pitää esitellä suurelle yleisölle tai vaikka asiasta päättävälle lautakunnalle, voi muutama havainnekuva tuoda suunnitelmille lisäarvoa ja auttaa niiden hahmottamisessa, selvittää hämeenlinnalaisen Arkkitehtitoimisto Kaipaisen osakas, arkkitehti Antti Konola.

Pelkkien rakennuspiirustusten lukeminen vaatii harjaantuneisuutta, mutta havainnekuvasta saa helposti tuntumaa esimerkiksi siihen, miten rakennus istuu ympäristöönsä.

Joskus havainnekuvia voidaan tehdä jo hyvin aikaisessa vaiheessa idean markkinointiin. Tällöin kuvan ja lopputuloksen vastaavuus voi jäädä hyvinkin pieneksi.

Tällä sivulla näytetään parin esimerkin avulla, miten näkyvien hämeenlinnalaiskohteiden havainnekuvat ja lopputulos vastaavat toisiaan.

Helpotusta myyntityöhön

Arkkitehtitoimistoille visualisoinnit eli havainnekuvat ovat arkisia työkaluja.

Antti Konola kertoo, että rakennettavista kohteista on viime vuosina ruvettu enenevissä määrin tekemään havainnekuvia. Kaikista kohteista niitä ei kuitenkaan automaattisesti tehdä.

– Olemme mallintaneet lähes kaikki kohteemme käyttämällämme suunnitteluohjelmalla noin kymmenen vuoden ajan. Tästä kolmiulotteisesta mallista sitten jatkotyöstämme visuaalisen materiaalin tarpeen mukaan.

Tekniikat ovat vuosien saatossa kehittyneet ja nykyisin ihmisten nähtäväksi tuotetaan entistä valokuvamaisempaa aineistoa.

Rakennuskuviin lisätään myös puita, kasveja ja ihmisiä. Yleistä näille kuville myös on, että niissä kesä ja kaunis ilma.

Konolan mukaan havainnekuvia tehdään esimerkiksi, jos asuinrakennuksen tilaaja tarvitsee aineistoa markkinointitarkoitukseen.

– Tällöin havainnekuva on aineistoa, jolla luodaan mielikuva ja myydään kohdetta. Kun konkreettista rakennusta ei vielä ole, on myytävä kohde helpompi esittää kuvin.

Markkinointiaineistoihin yleensä lisätään maininta, että kyseessä on visualisoijan näkemys.

– Pitää myös aina muistaa, että kuvantekijä voi vaikuttaa siihen, mistä kuvakulmasta asia esitetään, mitä korostetaan ja mitä kenties rajataan pois. Näinhän toimii valokuvaajakin, Konola muistuttaa.

Arkkitehtitoimisto käyttää havainnekuvia myös esitellessään tilaajalle jotakin suunnitelmaa tai siihen liittyviä ratkaisuja. Aina visualisoitua mallia ei kuitenkaan tarvita.

– Kaikista töistä tehdään mallinnusohjelmalla 3d-malli, jota pystytään käyttämään asiakkaan kanssa. Mallissa päästään tarkastelemaan kohdetta eri kulmista. Tämä virtuaalimalli on myös helposti muunnettavissa ja muokattavissa, Konola kertoo.

Pienien yksityiskohtien muutokset tai lisäykset ovatkin suunnitteluvaiheessa yleisiä. (HäSa)

Menot