Kanta-Häme

Henkilökuljetuksia varten perustetaan Kyydittämö

Henkilökuljetusten seudullinen suunnittelu etenee. Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula aikovat perustaa yhteisen Kyydittämön, joka vastaa seudun joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten suunnittelusta, hankinnoista, ylläpidosta ja seurannasta.

Kyydittämön kustannukset aiotaan jakaa näiden kolmen kunnan kesken asukasluvun suhteessa.

Kyydittämö ostaa kuljetukset Kyytikeskukselta, jonka tehtävänä on välittää ja yhdistellä vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia matkoja sekä koulumatkoja niiltä osin kuin ne eivät sovellu ryhmäkuljetuksiin.

Kyytikeskus ottaa vastaan tilaukset asiakkailta, yhdistelee eri asiakkaiden matkoja ja välittää tilauksia palveluliikenteelle ja takseille.

Nykytilanteessa matkojen yhdistelyä ei tehdä. Matkojen välityksen hoitaa nykyään Kanta-Hämeen Aluetaksi.

Hämeenlinna, Janakkalan ja Hattulan kunnanhallitukset päättivät maanantaina, että kunnat osallistuvat Kyydittämön perustamiseen sekä palvelujen ostamiseen Kyytikeskukselta. Kyytikeskuksen kustannukset jaetaan mukanaoleville kunnille toteutuneiden kyytitilausten määrän mukaisesti.

Tavoitteena on, että uudenlainen toiminta alkaisi vaiheittain vuosina 2016 ja 2017.

Suunnitelmien mukaan Kyydittämössä työskentelisi viisi henkilöä: joukkoliikennepäällikkö, joukkoliikennekoordinaattori, kaksi suunnittelijaa ja toimistosihteeri. Tarkoitus on rekrytoida yksi tai kaksi liikennesuunnittelun ammattilaista.

Muuten henkilöresurssit on tarkoitus järjestää sisäisin siirroin. Esimerkiksi Janakkalan kuljetussuunnittelijan siirtämistä Kyydittämöön selvitetään.

Janakkala toivoo, että Kyydittämöön siirrettäisiin myös Janakkalan kunnan ateria- ja lähettipalvelut, joista nykyään vastaa kuljetussuunnittelija.

Kyydittämö on tarkoitus organisoida osaksi joukkoliikenteen organisaatiota. Joukkoliikenteen asioista päättäisi edelleen joukkoliikennejaosto, joka on seudullinen, mutta toimii Hämeenlinnan yhdyskuntalautakunnan alaisuudessa.

Kuntien päätettäväksi jäisivät muun muassa kuljetusoikeuksien kriteerit.

Tässä vaiheessa ei tiedetä, aiotaanko kuljetusoikeuksien myöntämisperusteet yhdenmukaistaa Hämeenlinnan seudulla. Se ei ole pakollista, mutta tehostaisi toimintaa.

Tässä vaiheessa on arvioitu, että Hämeenlinna maksaisi Kyydittämöstä 160 000 euroa ja Kyytikeskuksesta 161 000 euroa. Janakkalalle kustannukset olisivat 40 100 ja 23 000 euroa, Hattulalle 23 000 ja 12 000 euroa. Näissä kustannuksissa ei ole vielä huomioitu esimerkiksi sisäisiä henkilöstösiirtoja.

Uusi systeemi toisi tullessaan merkittäviä säästöjä. Hämeenlinna säästäisi arviolta 585 000 euroa vuodessa, Janakkala 79 000 euroa ja Hattula 40 000 euroa. HäSa