Kanta-Häme

Henkilöstöä tarvitaan Hämeenlinnan taloustalkoissa

Tulot alittuvat, menot ylittyvät ja henkilöstöohjelma vuotaa. Tämä ei anna kovin vahvoja eväitä ensi vuoden tilausbudjetin tekoon.

Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio (kok.) toivookin nyt koko henkilöstön lähtevän pohtimaan, mitä voidaan tehdä toisin.

Kaupunginhallituksessa on kaavailtu jopa hätäkokouksen pitämistä eri yksiköiden esimiehille lähiaikoina kriisitietoisuuden levittämiseksi.

Uusi Hämeenlinna -työn yhteydessä on sovittu, ettei ketään irtisanota organisaation uudistamisen vuoksi.

Rautio ei täysin sulje pois sitä mahdollisuutta, että talouden sakkaaminen silti kouraisisi myös henkilöstöä.

– Hämeenlinnalla on pitkä historia siitä, että kaupunkia kehitetään yhteistyössä henkilöstön kanssa. Teemme asioita yhdessä. Se on tavoitteena nytkin.

Rautio korostaa, ettei missään tapauksessa halua syyllistää henkilöstöä kaupungin talouden heikosta jamasta.

Henkilöstökulut ovat kaupungin budjetissa kuitenkin suurin menoerä.

Jos henkilöstökuluissa pystytään tekemään esimerkiksi 5 prosentin säästö, puhutaan miljoonista euroista. Vaihtoehtoisesti yhden veroprosentin korotus merkitsee Hämeenlinnassa 11 miljoonaa euroa.

Kuntaliitoksen jälkeen viidessä vuodessa organisaatiota pystyttiin virtaviivaistamaan yli 300 henkilötyövuodella. 

Sen jälkeen uusi henkilöstötuloksellisuusohjelma on tavoitellut yhteensä 200 henkilötyövuoden vähennystä vuosina 2015-2016.

Viime vuonna päästiin lähelle tavoitetta. Tänä vuonna ei sinne päinkään, sillä henkilöstötyövuodet ovat lisääntyneet nettona 17:lla.

Syyt eivät ole vielä täysin selvillä. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet, mutta työkyvyttömyyden poissaolokustannukset kasvaneet. Myös kannustevapaiden käyttö on vähentynyt tänä vuonna.

Rautio vetoaa nyt, että henkilöstön kanssa yhdessä voitaisiin pohtia, miten tilanteesta päästään eteenpäin.

– Esimerkiksi ikäihmisten puolella on saatu sijaisten käyttö toimimaan joustavasti. Voisiko samaa pohtia päivähoidossa?

Päiväkotien täyttöaste vaihtelee paljon. 

– Olisi järkevää, että henkilöstö voisi olla siellä, missä heitä kulloinkin kipeimmin tarvitaan.

Tälle vuodelle uhkaa syntyä 12,6 miljoonan alijäämä. Se on katettava viimeistään vuonna 2020.

Kaupunginhallitus edellyttää kaupungin toimijoiden etsivän aktiivisesti säästö- ja tulonlisäysmahdollisuuksia kaupungin talouden tasapainottamiseksi.

Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala teki maanantaina oman budjettiesityksensä kaupunginhallitukselle. Sitä ei ole julkistettu. Rautio sanoo sen olevan tasapainossa.

Nykyisen tulo- ja menokehityksen valossa se sisältänee kylmää kyytiä erinäisissä palveluissa ja palveluverkoissa. 

Kaupunginhallitus julkistaa oman budjettiesityksensä 1. marraskuuta. Valtuusto käsittelee sitä marraskuun puolivälissä. HÄSA

Päivän lehti

18.2.2020