Kanta-Häme

Henkilöstön määrä väheni Janakkalassa

Kunnan työntekijöiden määrä kääntyi Janakkalassa viime vuonna laskuun. Janakkalan kunnan henkilöstökertomuksen mukaan työntekijöiden määrä väheni runsaat yhdeksän prosenttia. Vakituisten määrä laski kolme prosenttia ja määräaikaisten peräti 25 prosenttia.

Vakituisten määrä on vähentynyt, koska virkoja ja toimia on jätetty täyttämättä muun muassa talouden tasapainottamisohjelman TPO:n vuoksi. Valtuusto päätti TPO:sta viime vuoden kesäkuussa.

Tiukka sijaiskuri

Tilapäisten työntekijöiden määrä väheni osittain tiukan sijaiskurin takia ja osittain siksi, että vanhustyössä on alettu käyttää Seuturekryn sijaisia, jotka eivät ole kunnan palkkalistoilla.

Vuoden lopussa kunnalla oli töissä 1 043 henkilöä, joista vakituisia oli 793.

Työntekijöiden määrän vähentyminen johti tietysti myös henkilöstökulujen pienentymiseen. Vähennystä oli 1,4 prosenttia eli noin 670 000 euroa.

Kaiken kaikkiaan kunta maksoi palkkoja ja palkkioita viime vuonna vajaat 35 miljoonaa euroa.

Vakinaisten osuus kasvoi

Vakinaisten työntekijöiden osuus (76 prosenttia) kasvoi viime vuonna, ja määräaikaisten määrä väheni. Kokoaikaisia työntekijöistä oli lähes 87 prosenttia.

Viime vuonna perustettiin uusia vakansseja huomattavasti vähemmän kuin kahtena edellisenä vuonna. Kaikki perustetut vakanssit olivat osa- tai määräaikaisia ja koskivat perusturvaa. Osa-aikaisia vakansseja perustettiin kaksi ja määräaikaisia viisi.

Janakkalan henkilöstö on keskimääräistä naisvaltaisempaa. Naisia oli viime vuoden lopulla lähes 85 prosenttia, kun koko kunta-alalla osuus on noin 80 prosenttia.

Viisikymppisiä eniten

Kunnan työntekijöiden keski-ikä oli vuoden lopussa 46,1 vuotta. Suurin ikäryhmä kunnassa ovat 50–59-vuotiaat. Koko kunta-alalla työntekijöiden keski-ikä vuonna 2012 oli 45,6 vuotta.

Eläkkeelle kunnasta jäi viime vuonna 43 työntekijää, ja heidän keski-ikänsä oli 59,6 vuotta. Koko kunta-alalla jäätiin eläkkeelle hieman vanhempana eli 60,4-vuotiaana.

Neljästäkymmenestäkolmesta eläköityneestä 25 jäi vanhuuseläkkeelle. Työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle jäi 16 henkilöä.

Janakkala joutui viime vuonna maksamaan niin sanottuja varhe-maksuja 252 000 euroa, joka oli noin 87 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Varhe-maksuilla valtio kannusta työyhteisöjä panostamaan työhyvinvointiin, jotta ihmiset pysyisivät työelämässä mahdollisimman pitkään.

Sairauspoissaolot ennallaan

Sairauspoissaolot pysyivät Janakkalassa edellisvuotisella tasolla. Poissaoloja kertyi reilut 11 työpäivää yhtä vakituista työntekijää kohti. Koko kunta-alalla sairauslomien määrä oli runsaat 15 päivää.

Yleisin diagnoosi sairauspoissaololle olivat tuki ja liikuntaelinsairaudet. Poissaoloista 37,2 prosenttia koski niitä.

Työtapaturmat vähenivät kolmanneksella viime vuonna. Niistä aiheutui 219 sairauspäivää, kun luku edellisvuonna oli 318.

Opetusta ja terveydenhuoltoa

Suurin osa kunnan työntekijöistä (yhteensä 253) työskenteli terveydenhuollon tehtävissä, ja opetusalalla työskenteli 171 henkilöä. Päivähoidon tehtävistä sai palkkansa 74 työntekijää.

Kunnan työntekijöiden keskipalkat vaihtelivat eri sopimusaloilla 2 660 eurosta 7 180 euroon. Haitarin yläpäässä olivat lääkärit. (HäSa)