Kanta-Häme

Hevosala tyytyväinen talliasetuksen muutokseen

Hevosala huokaisi helpotuksesta, kun valtioneuvosto jousti tallien korkeusvaatimuksista asetuksen muutoksella. Valtioneuvosto hyväksyi lokakuussa esityksen hevosten suojelusta annetun asetuksen kolmannen pykälän muuttamisesta. Uudet tallien tilavaatimukset astuvat voimaan vuodenvaihteessa.
 
Hämeenlinnalaisen Alaspään Ratsastuskeskuksen pääosakas Terhi Koivulalle tallitilojen korotusvaatimus ehti tuottaa harmaita hiuksia. Koivulalla olisi ollut edessä väistämättä kallis ja rankka remontti karsinoiden saattamiseksi määrättyyn minimikorkeuteen. Asetuksen muutos oli Koivulalle iso helpotus.
 
– Karsinoiden etupuolelta menee kantaviin rakenteisiin kuuluva, paksuudeltaan parikymmensenttinen betonipalkki, joka ei vie hevosilta tilaa, mutta osuu juuri karsinoiden puolelle. Palkki on karsinoiden ja käytävän rajalla, vain parikymmentä senttiä karsinoiden puolella. Palkin tulkittiin madaltavan karsinan korkeuden minimikorkeutta alemmaksi. Karsinan eteen jää parikymmentä senttiä sellaista tilaa, josta hevoselle ei ole mitään hyötyä, mutta noiden senttien takia koko karsinaa olisi pitänyt korottaa.
 
Koivula olisi saanut pitää karsinoissa ainoastaan poneja, muttei hevosiaan. Karsinoiden saneeraaminen hevosille sopiviksi olisi merkinnyt betonilattioiden purkamista ja kaivamista parikymmentä senttiä matalammalle. Pelkkä lattioiden purku olisi maksanut noin 5000 euroa.
 
Koivula joutui miettimään isoja ratkaisuja, joista yksi olisi ollut hevosmäärän vähentäminen. Navetan korjaustarve oli ollut tiedossa jo pitkään, mutta asetus laittoi remontille kiireellisen aikataulun.
 
– Mietin edelleen remonttia, mutta nyt sillä ei ole pakottavaa kiirettä. Suunnittelen myös uuden tallin rakentamista, mutta siihenkin asetuksen muutos toi pelivaraa.
 
Hevosala  toivoi joustoa
Hevosalan yrittäjät olivat toivoneet asetukseen joustoa. Suurimmaksi ongelmaksi hevosväki koki tallin sisäkorkeudesta sentilleen kiinnipitämisen. Asetuksen aiempi tulkinta oli, ettei viistokatto saisi miltään osin alittaa määräysten sanelemaa alinta korkeutta, vaikka viistokatolla olisi saatu aikaiseksi jopa lisätilaa. Putkistotkaan eivät olisi saaneet olla minimikorkeuden alapuolella, vaikka putket olisi vedetty käytävän laidoille.
 
– Korkeusvaatimuksen täyttäminen aiheutti paineita erityisesti niille tallinpitäjille, jotka ovat remontoineet hevostallin vanhasta navetasta. Käytännössä muutos tuo hevosalan kaipaamaa joustoa karsinan sisäkorkeuteen vaikuttaviin määräyksiin. Nyt korkeusvaatimukset koskevat niitä tiloja, joissa hevonen elää, eikä esimerkiksi käytävien ja pesupaikkojen tarvitse täyttää korkeusvaatimuksia. Valtioneuvoston päätös oli ilman muuta helpotus hevosalalle, projektipäällikkö Anne Laitinen Hevosalan Osaamiskeskus Hippoliksesta todetaan.
 
Anne Laitisen mukaan itse asetus ei ole kohtuuton. Karsinan koko- sekä korkeusvaatimukset säilyivät ennallaan, ja ne ovat sinällään kohtuulliset. Isolle hevoselle hevosala suosittelee lain minimivaatimusta isompaa karsinaa.