Kanta-Häme

Hevosyrittäjyys vaati bisnesosaamista

MTT Hevostutkimuksen erikoistutkijan Markku Saastamoisen mielestä hevonen on mahdollisuus niin elinkeinona kuin harrastuksena.

– Hevosyrittäjäksi ryhtyminen on monille unelmien täyttymys. Rakkaus hevoseen ei kuitenkaan yksin riitä. Menestykseen tarvitaan bisnesvainua, liiketalouden osaamista sekä markkinointitaitoja.

Suomessa on menestyviä hevosyrittäjä ja vähemmän menestyviä.

– Siirtyminen hevosharrastuksesta hevosyrittäjäksi ei aina onnistu. Kun jäädään näiden väliselle alueelle, syntyy helposti käsitys, että hevosyrittäjyys on epävarmaa ja huonoa bisnestä, Saastamoinen sanoo.

Suomen Hippoksen mukaan Suomessa on noin 75 000 hevosta, joista noin 27 000 on lämminverisiä ravihevosia, 21 000 suomenhevosia, 17 000 ratsuhevosia ja 10 000 poneja.

Saastamoinen arvioi, että vuoteen 2030 mennessä Suomessa on hevosia noin 140 000 eli määrä on lähes ‎kaksinkertainen nykytilaan verrattuna. Hän näkee hevosalan menestystekijöinä kyvyn vastata kysynnän ja ihmisten vapaa-ajanviettotarpeisiin sekä alan kasvuun vastaamisen ilman ylikuumentumista ja liiallista riskinottoa.

Hämeessä hyvät mahdollisuudet

Projektikoordinaattori Suvi Louhelainen Hämeen ammattikorkeakoulun biotalouden koulutus- ja tutkimuskeskuksesta luonnehtii Kanta- ja Päijät-Hämettä hevosrikkaaksi alueeksi.

– Hämeen maakunnissa on noin 10 000 hevosta ja noin 2 000 tallia. Vuosittain syntyy noin 400-500 varsaa. Alueella on monimuotoista hevosyrittäjyyttä, joka jakautuu tasaisesti ravivalmennukseen, ratsastuspalveluihin ja -koulutukseen sekä hevoskasvatukseen.

– Asiakkaat ovat lähellä, ja kustannustaso on alhaisempi kuin esimerkiksi Uudellamaalla. Edellytykset ovat hyvät hevosalan ‎palveluiden ja yrittäjyyden monipuolistumiselle ja laajenemiselle.

Teemapäiviä ja oppaita

Louhelainen vetää valtakunnallista Hevosyritys huippukuntoon -koulutushanketta, jossa on mukana noin 900 hevosyrittäjää.

EU-rahoitteisessa hankkeessa kootaan oppaita ja toteutetaan teemapäiviä eri puolella Suomea yhteistyössä hevosalan kanssa. Oppaissa ja teemapäivillä näkökulmina ovat erityisesti hevosyrittäjien ja hevosten hyvinvointi sekä hevosyritysten kannattavuus.

– Tavoitteena on hevosyrittäjien osaamisen lisääminen ja tätä kautta hevosalan kilpailukyvyn ja laadukkaan palvelun vahvistaminen. Alan tiedonkulkua ja verkostoitumista asiantuntijoiden kesken pyritään niin ikään vahvistamaan, Louhelainen selvittää.

Hankkeen tuotantoa ovat kaksipäiväiset valtakunnalliset hevosyrittäjäpäivät, jotka käynnistyivät Hämeenlinnassa torstaina.

– Pääpaino on alan osaamisen edistämisessä. Hevosyrittäjäpäivillä tavataan muita hevosyrittäjiä ja verkostoidutaan. Ne ovat myös irtiotto arjesta, Louhelainen sanoo. (HäSa)

Päivän lehti

8.4.2020