Kanta-Häme

Hidastaako lakimuutos Hopsin rakentamista?

Hallitus suunnittelee lakimuutosta, joka poistaisi opiskelija-asuntojen erityisryhmäavustuksen.

Vaikuttaisiko lakimuutos Hämeenlinnan seudun opiskelija-asuntosäätiön rakennushankkeeseen Visamäessä, toiminnanjohtaja Matti Niemelä?

– Ei vaikuta. Jos investointiavustukset loppuvat, haetaan rahoitus vapailta markkinoilta.

Kuinka suuri osa Hopsin rakennushankkeista on katettu valtion investointiavustuksella?

– Suurin osa hankkeistamme on rahoitettu valtion lainoilla, jolloin investointiavustus on ollut maksimissaan 10 prosenttia.

Erityisryhmäavustuksella on pyritty säilyttämään myös kohtuulliset asumiskustannukset. Nostaisiko lakimuutos opiskelija-asuntojen vuokria?

– Lakimuutoksen takia emme ole suunnitelleet vuokrankorotuksia, mutta sillä saattaa olla jatkossa vaikutusta vuokriin. Mikäli uudiskohteen rahoitus haetaan vapailta markkinoilta korkotason nousu vaikuttaa vuokratasoon.

Lakimuutoksessa suunnitellaan myös korkotukilainan omavastuukoron palauttamista 3,4 prosenttiin. Vaikuttaisiko tämä Hopsin asumiskustannuksiin?

– Tämän takia ei asumiskustannuksia ole tarvetta korottaa. Riippuu tietysti siitä, minkälainen korkotaso tulee tulevaisuudessa olemaan. Tällä hetkellä koron palauttaminen ei vaikuta.

Milloin Visamäen uusien opiskelija-asuntojen rakentaminen on tarkoitus aloittaa?

– Jos investointiavustusta haetaan, on hakemukset lähetettävä lokakuussa. Tavoitteena on, että urakoiden kilpailutus tehdään ensi keväänä, jolloin rakentamaan päästäisiin jo kesällä.

– Viimeistään elokuussa 2017 pitäisi tällä aikataululla olla valmista. HÄSA

Päivän lehti

29.3.2020