Kanta-Häme

Hiljainen tieto siirtyy kisälleiltä oppipojille

Uudenlaisten opetusmetodien jalkauttaminen toi Ammattiopisto Tavastian lehtorille Jari Välkkyselle viikon sisällä kaksi valtakunnallista palkintoa työstään opetusalalla.

Opetushallitus myönsi hänelle Vuoden 2013 pedagoginen kehittäjä ammatillisessa koulutuksessa -palkinnon. Teollisen pintakäsittelyn lehtorina toimiva Välkkynen sai myös Rahtarit ry:n tunnustuspalkintona muistolaatan, joita yhdistys jakoi 22 kappaletta pitkäaikaisille yhteistyökumppaneilleen.

– Olin kyllä aika yllättynyt. Kumpaakaan en osannut odottaa. Olen kuitenkin kiitollinen, että työ on huomioitu, Välkkynen sanoo ja jakaa kunniaa myös muille työtovereilleen ja neuvoja antaneille keskustelukumppaneilleen.

Opetus kuin yrityksen pyörittämistä

Opetushallituksen palkinto tuli toiminnasta Kiltakoulujen Pintakilta-hankkeessa, jonka Välkkynen on 9-vuotisen ammattiopistouransa aikana luonut.

Siinä perinteiset opetusmetodit joutivat romukoppaan, ja käyttöön otettiin täysin uudenlainen opetustyyli, joka juontaa juurensa Välkkysen pienyrittäjätaustasta. Hän pani 19-vuotiaana pystyyn oman erikoismaalauksiin keskittyneen yrityksensä.

– Kun tulin tänne, en osannut olla kuin yrittäjä. Piti ajatella, että halli on minun yritykseni ja että kehitän sen toimintaa kuten kehittäisin omaa yritystäni.

Hän määritteli asiakkaiksi sekä oppilaansa että ne yritykset, joihin hänen oppilaansa päätyvät.

– Oppilaille piti luoda sellaiset edellytykset, että he pärjäävät yrityselämässä. Opetuksen piti olla sellaista, että he ymmärtävät, mitä heiltä vaaditaan. Tällä alalla kun ei ole ajantasaista opetusmateriaalia, koska maalausalan tuotekehitys on niin huimaa.

Malli löytyi 1600-luvulta

Jari Välkkynen sai ajatuksen vertaisoppimisesta – jo senkin pakottamana, että koulutuksessa on paljon oppilaita, mutta vähän opettajia.

– Mietin, että vanhemmat opiskelijat voisivat ohjata nuorempia, antaa tuutorointia ja vertaistukea. Se on tehokkain keino oppia.

Ajatukset juonsivat aina 1600-luvulle ja silloiseen kilta-malliin, jossa mestarilla oli kisällejä ja heillä puolestaan oppipoikia. Kisälli oli Wikipedian mukaan ammattikuntalaitoksen aikana käsityöläisammateissa taso oppipojan ja mestarin välissä. Oppipoika sai kisällin arvon suoritettuaan kisällinnäytteen.

Välkkysen opetusmetodissa hän itse toimii mestarina, valkohaalariset oppilaat toimivat kisälleinä ja harmaahaalariset oppipoikina ja -tyttöinä.

– Oppipojat voivat kysyä neuvoa vanhemmilta, ja näin tieto siirtyy. Samalla ammatillinen ylpeys kehittyy.

Projekteina hienoja urheiluautoja

”Mestari” halusi kehittää myös projektien kautta oppimista.

– Käsityövaltaista alaa ei opi kuin tekemällä, Jari Välkkynen sanoo.

Toisen vuosikurssin oppilaat ovat työstäneet ja tuunanneet koulun pajassa mitä hienoimpia maalipintoja ja maalauksia urheiluautoihin ja kuorma-autoihin.

– Onhan se melkoinen motivointikeino, että käsissä on harvinainen urheiluauto sen sijaan, että he harjoittelisivat kittaamista lommoilla olevaan pellinpalaan, Välkkynen kuvailee.

Autot pääsevät myös näytille joko American Car Show’hun tai Hot Rod & Rock Show’hun.

Opetusmetodi levisi muihin oppilaitoksiin

Pintakilta pääsi vuonna 2011 opetushallituksen tukemaan projektiin, jossa ilmaisena oppimisalustana käytettiin blogeja, Wikiä ja erilaisia mobiililaitteita. Välkkynen siirsi oppimateriaalit avoimelle nettisivustolle ja loi blogit opiskelijoiden kanssa. Tämä on korvannut perinteiset oppimateriaalit.

– Huomasin, että oppilaat tykkäävät tästä. Teoriatunnitkin tuntuivat mukavammilta, kun ei tarvinnut kirjoittaa muistiinpanoja.

Hanke sai valtakunnallista huomiota ja on nyt levinnyt Kiltakoulut-hankkeen kautta kuuteen muuhunkin oppilaitokseen ympäri Suomea. Mallia on sovellettu mm. asentaja-, matkailu-, metalli-, data- ja bisnespuolen opiskelussa.

Opiskelijan työnsaanti paras palkinto

Rahtarit ry:n tunnustus juontaa Välkkysen yrittäjävuosiin, jolloin hän erikoismaalauksen ammattilaisena maalasi rahtareiden kuorma-autoja ja piti myös maalausnäytöksiä heidän kanssaan messuilla.

Vuonna 2009 Välkkysen oppilaat maalasivat harjoitustyönä Rahtareiden Volvo Miljön ”näyttävän oranssiksi”.

– Tämä työ motivoi ja palkitsee, kun näkee oppilaiden kehityksen. Olemme onnistuneet, jos opiskelijat saavat työpaikan, Välkkynen toteaa. (HäSa)