Kanta-Häme

Hirven pyyntiluvat viime vuoden tasossa

Suomen riistakeskuksen Etelä-Hämeen alueelle on myönnetty 841 hirven pyyntilupaa tulevalle hirvenmetsästyskaudelle.

Viime syksyn metsästyskauden lupamäärä oli Etelä-Hämeessä 813 ja kaadetuksi tuli 951 hirveä. Yhdellä hirvieläimen pyyntiluvalla voi kaataa aikuisen eläimen tai kaksi vasaa.

Hirvikannan tiheystavoite Etelä-Hämeessä on 2,5–3,0 yksilöä tuhatta hehtaaria kohden. Edellisen metsästyskauden päättyessä jäljelle jääneen kannan tiheydeksi arvioitiin noin 2,5 yksilöä tuhannella hehtaarilla.

Etelä-Hämeen runsain hirvikanta on toimialueen keskivaiheilla: Lopen, Janakkalan ja Rengon riistanhoitoyhdistysten alueella. Vähiten hirviä on lounaisimmassa Hämeessä.

Hirvien aiheuttamat korvatut metsävahingot ovat alimmillaan kymmeniin vuosiin, myös hirvikolarien määrä on vähentynyt merkittävästi edellisen vuosikymmenen luvuista.

Hirvikolarien riski lisääntyy nyt

Valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin 3 234, edellisen kauden lupamäärä oli 3 033.

Etelä-Hämeen peurakanta on runsain lounaisessa Hämeessä ja muutoinkin toimialueen länsiosassa. Valkohäntäpeurakannan tiheys on pienin Päijät-Hämeessä ja osin maakuntaan rajautuvalla Kanta-Hämeen alueella.

Hirven ja peuran metsästyskausi alkaa tänä vuonna lauantaina 27. syyskuuta, ja jatkuu hirven osalta vuoden loppuun sekä valkohäntäpeuran osalta ensi tammikuun loppuun.

Hirvieläinkolarin riski lisääntyy tästä ajankohdasta eteenpäin nopeasti: hirvikolarin todennäköisyys on suuri erityisesti syyskuulla. Eniten peurakolareita tapahtuu loppusyksyllä, yleensä marras-joulukuun aikana, mutta niidenkin määrä alkaa lisääntyä jo aiemman syksyn aikana.

Eläimet liikkuvat aktiivisimmin hämärän ja pimeän aikoina, jolloin paras keino välttää törmäys on alentaa ajonopeutta riittävästi. (HäSa)

Menot