Kanta-Häme

Hoitajien kuppi nurin Vanajaveden sairaalassa

Terveyskeskuksessa työskentelevien henkilöstöjärjestöt lähestyvät liikelaitoksen johtoa ja kaupunginjohtoa huolestuneella kirjelmällä.

Taustalla on terveyskeskusliikelaitoksen 200 000 euron säästötavoite ja se, että säästöt on päätetty löytää vähentämällä viisi hoitajaa Vanajaveden sairaalasta.

JHL:n, Superin ja Tehyn pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutettu ovat allekirjoittaneet kirjelmän, jossa epäillään sekä potilasturvallisuuden että henkilöstön turvallisuuden vaarantuvan hoitajien määrän vähentyessä.

Kirjelmässä hämmästellään, että merkittävimmät säästöt aiempina vuosina aikaansaanut joukko saa myös kovimmat sanktiot. Keskussairaalan siirtoviivemaksut ovat lähes hävinneet, koska potilaita on voitu sijoittaa Vanajaveden sairaalaan.

Käyttöaste yli 100

Kirjelmän mukaan käyttöaste vuodeosastoilla vuonna 2013 on ollut 105, jopa 106 prosenttia. Se tarkoittaa, että ns. joustopaikat, joita aiemmin kutsuttiin nimellä ylipaikat, ovat joka osastolla olleet koko ajan käytössä.

Henkilöstöjärjestöt esittävät, että henkilöstömitoitus pitäisi laskea todellisen käytön mukaan.

Kirjelmässä todetaan, että parin viime vuoden aikana sairauspoissaolot on saatu vuodeosastoilla hallintaan. Nyt hoitohenkilöstön sairastavuus on taas kääntynyt nousuun.

Potilasturvallisuus vaarassa

Potilasturvallisuutta vaarantavista tapahtumista on jo tämän vuoden alussa tehty paljon ns. Haipro-ilmoituksia.

Avi on jo viime syksynä kiinnittänyt huomiota, että väkivaltaan liittyviä tapauksia on osastoilla paljon. Järjestöjen luottamushenkilöt toteavat, että henkilöstö on uupunutta ja katkeraa.

”Työhyvinvointi ja sen korostaminen tuntuu vuodeosastojen näkökulmasta lähinnä pilkanteolta,” kirjelmässä todetaan.

Tilinpäätös ylijäämäinen

Liikelaitoksen johtokunta käsittelee asiaa tiistain kokouksessa.

Toimitusjohtaja Risto Mäkinen esittää, että pitkäaikaispotilaita tulisi siirtää osastoilta hoivapalveluihin. Sillä keinolla päästäisiin yli 100 prosentin kuormituksesta tavoiteltuun 95:een.

Liikelaitoksen johtoryhmä vastusti aikoinaan henkilöstövähennyksiä. Johtokunta päätyi kuitenkin siihen, kun kaupungin tilaajaorganisaatio piti kiinni 200 000 sopeuttamistavoitteesta.

Liikelaitoksen viime vuoden tilinpäätöksestä uumoillaan ylijäämäistä. Henkilöstöryhmät kysyvätkin, onko säästöpäätöksiltä putoamassa pohja. (HäSa)

Päivän lehti

30.5.2020