Kanta-Häme

Hoitokalastus voisi kohentaa Teuronjärveä

Tuuloksen järvistä ainoastaan Teuronjärvi saattaisi hyötyä hoitokalastuksesta. Järven ekologinen tila arvioidaan tyydyttäväksi juuri valmistuneessa selvityksessä, joka perustuu viime kesän koekalastuksiin.

Selvityksen mukaan Teuronjärvi on vedenlaatutietojen perusteella rehevöitynyt. Se on särkikalavaltainen, kuten rehevöityneet järvet yleensä ovat.

Koekalastus osoitti, että särkikalojen keskikoko on Teuronjärvessä puolittunut vuonna 1998 tehtyyn koekalastukseen verrattuna. Pienten särkien määrän vähentäminen hoitokalastuksella voisi parantaa veden laatua.

Koekalastuksia tehtiin Teuronjärven lisäksi Takasen ja Leheen sekä Suolijärven, Oksjärven ja Pyhäjärven vesillä.

Takasen ja Leheen ekologinen tila on Teuronjärven tapaan tyydyttävä. Takasen ja Teuronjärven syvänteissä on happivajetta, sillä syvälle asetetut verkot jäivät koekalastuksessa tyhjiksi.

Suoli-, Oks- ja Pyhäjärven ekologinen tila on kalaston perusteella hyvä. Järvistä Suolijärvi oli ainoa, jossa ahvenkaloja oli enemmän kuin särkikaloja.

Kalastoselvitys on osa Hämeenlinnassa käynnissä olevaa Tuuloksen vesistöjen tilan parantamishanketta. Koekalastukset teki Suomen vesistöpalvelu -osuuskunta ja selvityksen tulokset ovat juuri ilmestyneet Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja -sarjassa. (HäSa)

Päivän lehti

29.11.2020

Fingerpori

comic