Kanta-Häme

Hoivakotien kilpailutus järjestetään uudella tavalla

Hämeenlinna kilpailuttaa tänä keväänä tehostettua palveluasumista järjestävät yksityiset palvelutalot. Kilpailutuksen kriteerejä muutetaan jonkin verran. Edellinen kilpailutus toteutettiin neljä vuotta sitten.

Kaupungilla on tällä hetkellä puitesopimus 16 hoivakodin kanssa. Palveluntuottajia on yhteensä yhdeksän. Sopimusten piirissä on noin 500 hoivapaikkaa. Suurin osa on pitkäaikaisia paikkoja.

Uusi kilpailutus koskee ensi lokakuun jälkeen tehtyjä uusia asiakassijoituksia. Lähtökohtana on edelleen, että asiakkaita ei siirretä kilpailutuksen takia, vaan asiakas saa asua nykyisessä palvelutalossaan elämänsä loppuun saakka.

Uutta on se, että tehostetun palveluasumisen yksikköön voidaan sijoittaa myös vähän apua tarvitsevia vanhuksia esimerkiksi siinä tapauksessa, että tämän puoliso tarvitsee tehostettua hoitoa tai jos vanhus tuntee itsensä kotona yksinäiseksi ja turvattomaksi. Tällaisetkin paikat ovat siis kilpailutuksessa mukana.

Kaupunki aikoo rajoittaa hoivayritysten markkinaosuutta alueellaan. Yhdelle toimijalle voidaan antaa enintään 30 prosentin osuus paikoista.

– Emme halua sitä, että markkinat keskittyivät yksiin käsiin. Yhtä yritystä ei haluta päästää määräävään markkina-asemaan, sillä sen jälkeen kilpailutus ei enää toimisi, sanoo tilaajapäällikkö Leena Harjula.

Tällä hetkellä suurin alan toimija Hämeenlinnassa on Esperi. Sillä on tällä hetkellä itse asiassa yli 30 prosenttia paikoista.

– Tosin kaikki paikat eivät ole käytössä, Harjula huomauttaa.

Niin ikään uutena asiana kilpailutuksessa on se, että kaupunki alkaa suosia niitä yrityksiä, jotka käyttävät palkkatukityöllistettyjä. Yritys saa palkkatukityöllistämisestä bonusta, ja jos palkkatukityöllistäminen jää alle tietyn minimin, yritys saa sadan euron sanktion kuukautta kohti.

Kriteerit kilpailutuksessa ovat entiset: laatu vaikuttaa 15 prosenttia, asiakastyytyväisyys 15 prosenttia ja hinta 70 prosenttia.

Kilpailuttamisen jälkeen kaupunki tekee puitesopimukset hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa. Tuottajat laitetaan kilpailutuksen perusteella paremmuusjärjestykseen, ja kaupunki ostaa palveluja ensisijaisesti kärjessä olevilta.

Uusi sopimuskausi alkaa lokakuun alussa ja päättyy vuoden 2018 lopussa. Sen jälkeen on vielä mahdollisuus kahteen optiovuoteen.

Kesken kilpailutuskauden järjestetään kuitenkin minikilpailutus, koska laadun mittauksessa halutaan ottaa RAI-kriteerit käyttöön ensi vuoden keväällä.

Minikilpailuttamisen avulla kaupunki laittaa uuteen järjestykseen ne hoivakodit, joiden kanssa palvelusopimus on tehty.

– RAI on paras, THL:n suosittelema toimintakykymittari, ja se on otettu jo aiemmin käyttöön kaupungin omissa vanhainkodeissa ja kotihoidossa, Harjula kertoo.

RAI-mittauksen tekee vanhuksen omahoitaja. RAI:n käyttöönotto edellyttää työntekijöiden kouluttamista.

Ikäihmisten lautakunta päättää uudesta kilpailuttamisesta torstaina. HäSa