Kanta-Häme

Hoivapaikasta voi kieltäytyä kerran

Kriteereitä, joilla jaetaan paikkoja tehostettuun palveluasumiseen, on yhtenäistetty.

Hämeenlinnan palvelurakennetyöryhmä on linjannut periaatteet, joilla pitkäaikaispaikkoja tarjotaan niitä sairaalassa jonottaville iäkkäille kaupunkilaisille.

Tavoitteena on lyhentää pitkäaikaispaikkaa odottavien jonoa ja turvata asiakkaiden tasapuolinen kohtelu. 

Hoivapaikan tulee olla sopiva asiakkaan tarvitseman hoivan näkökulmasta. Asiakkaan toivomukset pyritään ottamaan huomioon ensimmäistä pitkäaikaista hoivapaikkaa tarjottaessa.

Etenkin iäkkäiden puolisoiden kohdalla tärkeä tekijä on hoivapaikan sijainti, jotta omaisilla ja läheisillä on mahdollisuus käydä vierailulla hoivapaikassa.

Asiakas voi perustellusta syystä kieltäytyä kerran vastaanottamasta hoivapaikkaa. Toisella kertaa tarjottu paikka tulee ottaa vastaan ja se voi sijaita, missä tahansa Hämeenlinnan alueella.

Tämän jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus jonottaa siirtoa toiseen paikkaan.

Yhtenäinen käytäntö

Tilaajajohtaja Jukka Lindberg kertoo, että tähän asti yhtenäinen käytäntö on puuttunut sellaisissa tapauksessa, että asiakas kieltäytyy tarjotusta paikasta.

– Paikkoja jakava SAS-ryhmä on kaivannut pelisääntöjä, jotta kaikki asiakkaat tulisivat kohdelluksi tasapuolisesti.

Nyt on mahdollista kieltäytyä ensimmäisestä tarjotusta paikasta, jos se on esimerkiksi niin kaukana, että omaisen on vaikea vierailla siellä.

– Tosin tällaiset kysymykset yritetään ottaa huomioon ensimmäistä paikkaa tarjottaessa.

Jos kieltäytyy toisesta tarjotusta paikasta, eikä enää tarvitse sairaalahoitoa, voi joutua järjestämään jatkohoivapaikan itse tai käytännössä omaiset joutuvat järjestämään sen.

Toinen paikka on siis melkein pakko ottaa vastaan, ellei osta hoivaa yksityiseltä sektorilta omalla rahalla.

Toisaalta kun paikkoja vapautuu, on mahdollisuus siirtyä itselle mieluisampaan hoivayksikköön.

Jono lyhentynyt

Vanajaveden sairaalan pitkäaikaisjonoa on pyritty lyhentämään viime vuosina. Tällä hetkellä jonon pituus on 15-20 asiakasta. Vielä muutama vuosi sitten sairaalassa saattoi olla satakin iäkästä ihmistä, jotka vain odottivat jatkohoivapaikkaa.

Lammin sairaala lakkautettiin viime vuoden lopulla, koska suurin osa sen potilaista oli vain jonottamassa ympärivuorokautista hoivaa tarjoaviin palvelutaloihin.

Kaikille löytyi pysyvä hoivapaikka muutamassa kuukaudessa.

Tavoitteena on yhä, ettei kenenkään tarvitse asua sairaalassa.

Sairaalassa paikkaa jonottava potilas joutuu asumaan laitosympäristössä ja altistuu laitoshoidon komplikaatioille, joka johtaa taas sairaalahoidon tarpeen lisääntymiseen.

Toisaalta hän myös vie sairaalapaikan potilaalta, joka kuntonsa puolesta tarvitsisi sitä. (HäSa)

Päivän lehti

19.1.2020