Kanta-Häme

HS-Vesi ilmoittaa pian häiriöistä tekstiviestillä

HS-Vesi ottaa tänä vuonna käyttöön tekstiviestipalvelun häiriö- ja poikkeustilanteista tiedottamiseen asiakkaille.

Toimitusjohtaja Jukka Meriluodon mukaan sitä käytetään etupäässä putkirikoista ja vesikatkoista tiedottamiseen, mutta erityisen tärkeä palvelu on ehkäistäessä mahdollisesta veden pilaantumisesta johtuvaa epidemiaa.

– Huomasimme kevään poikkeustilanneharjoituksessa, että vesiepidemiasta tiedottaminen on esimerkiksi juhlapyhinä erittäin hankalaa, kun radiossa, kaupungilla tai lehdissä ei ole päivystystä ja tietoa pitäisi saada eteenpäin suoraan käyttäjille.

Vastaava tekstiviestipalvelu on jo käytössä osalla Suomen vesihuoltolaitoksista.

Meriluoto toivoo, että asiakkaat lisäisivät viime vuoden puolella käyttöön otetun Aqua Net -asiakaspalvelukanavan kautta puhelinnumeronsa, jotta tekstiviestejä voidaan ohjata vedenkäyttäjille.

Yhtiö kehittää sähköisiä asiakaspalvelujaan niin, että esimerkiksi sopimusten teko onnistuu sähköisesti.

Paroisten puhdistamolla on lähivuosina alkamassa mittava perusparannus ja toiminnan tehostaminen.

Edessä on vuosina 2018–2020 noin 10 miljoonan euron investoinnit, jotka rahoitetaan ulkopuolisella lainalla, jolle haetaan kaupungin takausta.

Investointien suuruus varmistuu, kun yhtiön ympäristölupa varmistuu.

– Lupa vaikuttaa siihen, kuinka paljon meidän mahdollisesti pitää rakentaa uutta allastilavuutta järjestelmäämme.

HS-Vesi sai elokuussa aluehallintovirastolta ympäristöluvan, josta yhtiö valitti. Valitus on nyt Vaasan hallinto-oikeuden käsittelyssä, ja sen antamasta tuomiosta voi vielä valittaa. Aikataulun venyessä saneeraus voi viivästyä.

Lupa kiristäisi puhdistamon jäteveden typenpoistovaatimusta.

– Vesistöasiantuntijoidemme mukaan käyttämämme purkuvesistö (Vanajavesi) ei ole typelle herkkä, toimitusjohtaja Jukka Meriluoto sanoo.

Yhtiö valitti myös fosforinpoistoreduktion tiukentumisesta.

– Se siirtyy sellaiselle tasolle, että Suomessa näin tiukkaa lupaa ei ole vielä kenelläkään muulla. Kiristys olisi kohtuuton meille aiheutuviin lisäinvestointeihin nähden.

Yhtiö ei sen sijaan valittanut sille tulevasta hygienisointivelvoitteesta. Käytännössä jo kertaalleen puhdistettu jätevesi desinfioidaan myös UV-säteilyllä, mikä tappaa veteen mahdollisesti vielä jääneitä bakteereita ja viruksia.

Tuleva perusparannus takaisi Meriluodon mukaan Paroisten puhdistamon toiminnan 20–30 vuodeksi.

– Riippuu siitä, päättääkö EU, että esimerkiksi lääkeainejäämiä pitää ruveta poistamaan jätevedestä. Se voisi tuoda lisätarpeen saneeraukseen jo ennen sitä.

Marraskuun alussa HS-Vesi otti käyttöön sakokaivolietteen automaattivalvonnan Paroisten, Lammin ja Akaan puhdistamoissa sekä Hauhon viemäriverkon vastaanottopisteessä. Työt maksoivat ”kymppitonneja per laitos”, sanoo Meriluoto.

– Sisään järjestelmään pääsee vain tunnistautumisen kautta, ja kaikki määrät mitataan. Enää ei voi käydä vaivihkaa mitään viemässä.

Tämän vuoden aikana Paroisten puhdistamon automaatiojärjestelmän uusiminen jatkuu, koneistoja ja venttiileitä korvataan uusilla ja sähköistyksen saneeraustyöt alkavat.

HS-Vesi jatkaa myös saneerausvelan umpeen kuromista verkostoissa, joita on yhteensä noin 2 600 kilometriä.

– Meidän pitää paitsi rakentaa uutta verkostoa, myös saneerata vanhaa taataksemme toimintavarmuuden. Ensi vuoden saneerausohjelmassa on pätkiä, joiden vuotojen kautta tulee vettä viemäriin.

Pahimmat viemäriverkoston vuotokohdat sijaitsevat alavilla alueilla.

Lähivuosina HS-Vesi pyrkii myös vähentämään kiinteistöjen hulevesien johtamista jätevesiviemäreihin.

– Se on vesiensuojelullisesti tärkeää, toimitusjohtaja Jukka Meriluoto toteaa.

Tavoitteena on saada kiinteistöt, jotka nyt johtavat hulevetensä eli sade- ja sulamisvedet sekä perustusten kuivatusvedet jätevesiviemäriin, liittymään kiinteistöjen vieressä oleviin hulevesiviemäreihin. Liittymättömyydestä voisi seurata sanktioita.

– Kiinteistöiltä voitaisiin kerätä korotettua jätevesimaksua niin kauan kunnes ne liittyisivät hulevesiviemäriin. Tämä voitaisiin ottaa käyttöön portaittain, kuten Riihimäellä. Päätökset tästä tehdään tämän vuoden aikana.

HS-Vesi aikoo kehittää lisäveden hankintaansa kanta-Hämeenlinnan alueen asiakkaille.

Kartoituksen alla on, voitaisiinko sitä tuottaa Hauholta Ruskeamullan harjualueelta, jossa on jo Viittakiven vedenottamo, tai Rengon harjualueelta.

Kylmälahden vesilaitoksella, joka syöttää vettä eteläiseen kanta-Hämeenlinnaan, aloitetaan klooriamiinidesinfiointi huhti-toukokuun aikana. Vastaavanlainen veden desinfiointi aloitettiin Ahveniston vedenkäsittelylaitoksella pari vuotta sitten, ja se aiheutti valituksia haju- ja makuhaitoista. HÄSA

 

Päivän lehti

25.10.2020

Fingerpori

comic