Kanta-Häme

HS-Vesi: Jätevesivuotoja vähennetään uudella työkalulla

Hämeenlinnan seudun jätevesivuotoja pystytään vähentämään, vakuuttaa HS-Vesi oy:n toimitusjohtaja Jukka Meriluoto.

– En kuitenkaan voi luvata, että ne loppuisivat kokonaan.

HS-Vesi ottaa tänä vuonna käyttöön uuden työkalun, jolla havaitaan automaattisesti ja reaaliaikaisesti viemäriverkoston tukoksia jätevesipumppaamojen virtaamatietojen perusteella.

Samanlaisen tukostyökalun on äskettäin kehittänyt Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY).

– Siellä painitaan saman ongelman eli viettoviemärien ylivuotojen kanssa, Meriluoto kertoo.

HS-Vesi joutui ely-keskuksen erityistarkkailuun Katumajärven tuoreimman vuodon vuoksi. Yhtiön on laadittava kesän aikana tarkka suunnitelma vuotojen vähentämiseksi.

– Olemme jo tätä ennen pyrkineet estämään ylivuotoja muun muassa jätevesipumppaamoja saneeraamalla. Alkuvuonna uusittiin Jyrätien pumppaamo, tänä vuonna uusitaan Tyrynojan pumppaamo.

HS-Vedellä on reilut kolmesataa pumppaamoa. Niistä uusitaan 8–10 per vuosi.

HS-Vesi aikoo nostaa viemäriverkoston saneerausbudjettia kolmesta miljoonasta neljään miljoonaan euroon vuodessa. Kunnossapitomenot lyövät jätevesitaksoihin nousupainetta. Meriluoto ei lähde ennustamaan, kuinka paljon ja millä aikavälillä hinnat nousevat.

HS-Veden asiakaskuntaan kuuluu reilut 16 000 kiinteistöä.

– Vesi on Suomessa varsin edullista, kaikkine kustannuksineen noin viisi senttiä ämpärillinen. Jos haluamme järjestelmän, jossa ei sattuisi lainkaan ylivuotoja, hinta nousisi huomattavasti. Eri asia on, olisiko se yhteiskunnan kannalta järkevää, toimitusjohtaja sanoo.

– Ymmärrän toki, että Katumajärven vuodon kaltainen tapaus herättää paljon ärtymystä.

Ilman paikalle osunutta mökkiläistä Katumajärven vuoto olisi voinut jatkua muutaman päivän sijaan jopa useita viikkoja. Nyt järveen pääsi noin 200 kuutiometriä eli 200 000 litraa jätevettä. Päästö jäi siis lopulta hieman pienemmäksi kuin ensin ilmoitettu 300 kuutiota.

– Kuvaamme Katumajärven tukkeutuneen viemärilinjan kesäkuun aikana ja arvioimme sen jälkeen, pitääkö sille tehdä jotain, Meriluoto kertoo.

Uudella tukostyökalulla tällaiset vuodot huomataan nopeasti.

– Pieniä ylivuotoja silläkään ei saada haltuun, koska vesimäärät vaihtelevat päivittäin.

Viemärirakenteiden vaurioiden lisäksi tukoksia aiheuttaa se, että kotitaloudet päästävät viemäriin esimerkiksi rasvaa, hiekkaa tai esineitä.

– Tähän voidaan vaikuttaa vain valistuksen kautta. Joulukinkkukausi on se pahin kausi, kun ihmiset heittävät rasvaa viemäriin.

Meriluoto ei pelkää, että HS-Vesi päätyisi käräjille päästöjen jatkuessa.

– Sellaisissa tapauksissa toiminnan pitäisi olla tuottamuksellista. Koen, että teemme täällä oikeita asioita ja olemme menneet oikeaan suuntaan.

Vuotovesien lisäksi HS-Vesi aikoo vähentää viemäriverkkoon päätyviä hulevesiä.

– Ryhdymme lähivuosina selvittämään, mitkä kiinteistöt johtavat hulevesiä lainvastaisesti jätevesiviemäriin. Se on iso projekti, joka vie pitkään ja etenee pikkuhiljaa, Meriluoto kertoo.

– Ylimääräiset vedet syövät viemäriverkoston ja pumppaamojen kapasiteettia, jolloin ne ovat alttiimpia erilaisille häiriöille. HäSa

Päivän lehti

23.11.2020

Fingerpori

comic