Kanta-Häme

HS-Vesi laajentaa veden desinfiointia

HS-Vesi ottaa käyttöön klooridesinfioinnin Kylmälahden vedenottamolla.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että jatkossa kaikkeen Kylmälahden vedenottamolta lähtevään veteen lisätään sekä natriumhypokloriittia että ammoniumsulfaattia, joilla varmistetaan veden mikrobiologisen laadun säilyminen myös verkostossa.

Klooridesinfioinnin käyttöönoton yhteydessä on mahdollista, että maku- ja hajuhaittoja ilmenee. Haittoja aiheuttaa kemikaalin reagoiminen putkistoissa muun muassa rauta- ja mangaanijäämien kanssa.

Haittojen vähentämiseksi HS-Vesi on vesi-ilmahuuhdellut alueen päävesijohtoja sekä huuhtelee tehostetusti muuta alueen verkostoa.

 

HS-Vesi on käyttänyt veden klooridesinfiointia toisella Hämeenlinnan päävedenottamolla Ahvenistolla vuoden 2014 lopusta.

Nyt käyttöön otettavan Kylmälahden klooridesinfioinnin myötä kaikki kanta-Hämeenlinnan laitoksilta toimitettava vesijohtovesi on desinfioitu klooriamiinilla.

 

Uudet klooridesinfioidun veden käyttöalueet ovat pääasiassa kantakaupungin itä- ja eteläpuolella sekä Hattulan Pekolan ja Rahkoilan suunnalla.

Laitoksilta lähtevässä vedessä klooripitoisuus on normaalisti noin 0,2–0,3 mg/l. Kloorin määrää laitokselta lähtevästä vedestä seurataan säännöllisesti, ja käyttöönoton yhteydessä veden laatua seurataan myös verkostosta tehostetusti. Laadunvalvonta tehdään yhteistyössä Hämeenlinnan terveysvalvonnan kanssa.

 

Klooridesinfioinnin käyttöönotto on riskienhallintatoimenpide. HS-Veden mukaan raakavesi on hyvälaatuista, ja sen mikribiologinen laatu vielä varmistetaan UV-desinfioinnilla.

Ultravielettivaloon perustuva desinfiointi on tehokas, mutta sen vaikutus on paikallinen, kun vastaavasti klooridesinfioinnilla varmistetaan veden mikrobiologisen laadun säilyminen myös pitkissä verkostoissa mukaan lukien kiinteistöjen omat putkistot. HÄSA

Uusimmat