fbpx
Kanta-Häme

Hugo Parkista kaksi valitusta

Aulangon seikkailupuistosta Hugo Parkista on toistaiseksi tehty kaksi valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Ne koskevat ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöstä jättää puiston toimenpidelupaa koskevat oikaisuvaatimukset tutkimatta.

Asiasta ovat valittaneet Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys sekä yksityishenkilö.

Hugo Park palaa jälleen ensi viikolla myös ympäristö- ja rakennuslautakunnan asialistalle. Seikkailupuistolle toukokuun 6. päivä myönnetystä töiden aloittamisluvasta on tehty oikaisupyyntö.

Puiston rakentaminen oli sitä ennen keskeytetty sen toimenpideluvasta tehtyjen kolmen oikaisupyynnön takia. Toukokuun 3. päivänä ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti jättää oikaisuvaatimukset tutkimatta, koska niiden tekijöillä ei ollut valitusoikeutta. Tästä päätöksestä on nyt siis tehty kaksi valitusta hallinto-oikeuteen.

Lautakunnan kyseisen päätöksen jälkeen rakennusvalvontapäällikkö myönsi Hugo Parkille maankäyttö- ja rakennuslain 144. pykälän mukaisen aloittamisoikeuden, ja tuorein oikaisuvaatimus koskee tätä ratkaisua.

Oikaisuvaatimuksen on tehnyt sama yksityishenkilö, joka oli tehnyt myös yhden kolmesta toimenpidelupaa koskeneesta oikaisuvaatimuksesta, ja joka on nyt valittanut hallinto-oikeuteen.

Tekijä perustelee valitusoikeuttaan perustuslain 20. pykälällä, jonka mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.

Ympäristölautakunnalle esitetään, että lautakunta jättäisi uudenkin oikaisuvaatimuksen tutkimatta. Tätä perustellaan sillä, ettei vaatimuksen tekijällä maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ole oikeutta muutoksenhakuun toimenpidelupapäätöksestä.

Lisäksi perusteluna on se, että kun henkilö on tehnyt valituksen toimenpidelupa-asiasta hallinto-oikeuteen, hän voi vaatia myös aloittamislupaa kumottavaksi ilman erillistä valitusta siitä.

Hugo Park on nyt valmis ja toiminnassa. Jos puiston alkuperäinen toimenpidelupa kumotaan, yrittäjät ovat velvollisia purkamaan rakennelmat. HÄSA

Menot