Kanta-Häme

Hukkakaurantorjuntaa vaivaa asenneongelma

Välinpitämätön asenne hukkakauraan ja riittämätön torjunta ovat johtaneet hukkakaurasaastuntojen nopeaan kasvuun, selviää Tero Männistön opinnäytetyöstä. Lisäksi kemiallisen torjunnan epäonnistuminen johtuu yleisimmin väärästä käsittelyajankohdasta.

Alhaisen torjuntamotivaation taustalla voi olla useita syitä, kuten ammattitaidon puute, maatalouden heikentynyt kannattavuus ja ongelman vähättely. Noin puolet viranomaisista ja kolmannes viljelijöistä ovat sitä mieltä, että tarvitaan lisää hukkakauravalvontaa ja rangaistuksia torjunnan laiminlyönneistä. Selvityksen mukaan hukkakaurantorjunnan ongelmat eivät keskity yksinomaan viljelijöihin, vaan myös valvovien viranomaisten asenneilmasto on epäyhtenäinen.

Männistö ehdottaa korjaustoimiksi mm. koulutuksen lisäämistä viljelijöille ja viranomaisille, tukea torjuntaan eri muodoissa ja rangaistusten koventamista. Hänen mielestään viranomaistoiminta pitäisi keskittää yhdelle toimijalle nykyisen kolmen sijaan.

Männistö valmistuu agrologiksi Hämeen ammattikorkeakoulun maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmasta toukokuussa. (HäSa)

Mainos