Kanta-Häme Hämeenlinna

Hulevesimaksun perusteita mietitään uusiksi, mutta ensin käsitellään 230 muistutusta

Hulevesimaksusta on tehty Hämeenlinnassa 230 muistutusta. Kaupunkirakennelautakunta käsittelee muistutukset alkuvuoden aikana. Arkistokuva Markku Tanni

Hämeenlinnan kaupunkirakennelautakunta saa tiistaina käsiteltäväkseen ensimmäisen erän hulevesimaksusta tehtyjä muistutuksia.

Suurin osa muistutuksista esitetään hylättäväksi, sillä maksut on määrätty kaupunginvaltuuston viime toukokuussa hyväksymien maksuperusteiden mukaan. Niitä ei pystytä muuttamaan lautakunnassa.

– Tässä vaiheessa meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin noudattaa valtuuston hyväksymiä perusteita. Kun kaikki muistutukset on saatu käsiteltyä, maksuperusteita on syytä miettiä uudestaan, mutta se vaatii uuden valtuustotason päätöksen, sanoo kaupunkirakennejohtaja Tarja Majuri.

Hulevesilaskuja lähetettiin viime vuoden lopulla kaikkiaan 11 000 kappaletta. Niistä on tehty 230 muistutusta, joista 140 käsitellään kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa tiistaina.

Lisäksi 85 laskua on jo korjattu suoraan sillä perusteella, että laskussa on ollut virhe esimerkiksi väärien kiinteistörekisteritietojen takia.

Tarja Majuri kertoo, että muistutuksista ja asukkailta tulleesta palautteesta nousee esiin muutamia selviä ongelmia.

– Hulevesimaksu määräytyy Hämeenlinnassa nyt yksiselitteisesti niin, että maksu peritään asemakaava-alueella sijaitsevilta kiinteistöiltä. On kuitenkin alueita, joilla on asemakaava, mutta sitä ei ole toteutettu. On pohdittava, onko tämä sellainen asia, joka pitäisi ottaa huomioon laskutuksessa, Majuri sanoo.

Asemakaava-alueen kiinteistöistä vain osa on varsinaisen hulevesiverkoston piirissä. Majurin mukaan on syytä pohtia sitäkin, pitäisikö tämän vaikuttaa maksuun vai ei.

Myös yleishyödyllisten yhteisöjen ja yhdistysten omistamien kiinteistöjen makua voitaisiin tarkistaa, samoin pitkään käyttämättöminä olleiden kiinteistöjen maksuja.

– Varsinkin pitäjissä on T-tontteja eli teollisuustontteja, joilla on pitkään käyttämättömänä olleita rakennuksia. Esimerkiksi Jyväskylässä on päätetty, että tällaisissa tapauksissa voi hakea kertoimiin perustuvaa huojennusta hulevesimaksusta, Majuri kertoo.

Hulevesimaksu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Sen mukaan kunta voi periä hulevesijärjestelmästä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi maksun järjestelmän vaikutusalueella olevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta.

Hämeenlinnassa kiinteistön pinta-ala määrittää maksun perusosan ja sen jälkeen käyttötarkoitus nostaa maksua tiettyjen kertoimien mukaan.

Maksu on pienin omakotitaloilla ja suurin teollisuus- ja varastokiinteistöillä. HÄSA

Hämeenlinnan maksut

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto päätti hulevesimaksun käyttöönotosta toukokuussa 2018.

Maksu kohdistetaan kaikille asemakaava-alueen rakennetuille kiinteistöille riippumatta siitä, johdetaanko hulevedet ojaan, hulevesiviemäriin vai imeytetäänkö ne maaperään.

Rakentamaton kiinteistö vapautetaan hulevesimaksusta.

Pienin hulevesimaksu Hämeenlinnassa on omakotitaloilla, 40 euroa.

Enimmillään suurilla teollisuus- tai varastokiinteistöillä hulevesimaksu voi olla 2 500 euroa vuodessa.

Vertailua

Suomen Omakotiliiton mukaan omakotitalojen hulevesilaskujen keskihinta on koko maassa noin 50 euroa.

3 500 kerrosneliön suuruisen kerrostalon hulevesimaksu on Hämeenlinnassa 360 euroa, Tampereella 624 euroa ja Turussa 1 000 euroa.