fbpx
Kanta-Häme

Hulevesistä uusi maksu kiinteistöille

Monessa kunnassa pohditaan parhaillaan uuden hulevesimaksun mahdollista käyttöönottoa.

Vaasan kaupunki ehti loppusyksystä ensimmäisenä tekemään päätöksen niin sanotun julkisoikeudellisen hulevesimaksun käyttöönotosta.

Kiinteistönomistajan kannalta kyseessä on uusi maksu, jonka käyttöönotto ei esimerkiksi pienennä jätevesimaksuja.

Vaasalaiset kiinteistönomistajat maksavat ensi keväänä ensimmäisenä kertaa kiinteistön koon perusteella määräytyvän maksun, joka on esimerkiksi alle 750 neliön tontilla 25 euroa ja vähintään 1500–3000 neliön tontilla 90 euroa vuodessa.

Hankasalmella kunnanvaltuusto saa joulukuussa päätettäväkseen asemakaava-alueilla sijaitsevilta kiinteistöiltä perittävän hulevesimaksun käyttöönoton. Maksuksi esitetään viittä euroa kuukaudessa eli 60 euroa vuodessa kiinteistöä kohden.

Vuosi sitten syksyllä voimaan tulleet muutokset vesihuoltolaissa sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa siirsivät hulevesien kokonaisvaltaisen hallinnan järjestämisen kuntien vastuulle. Lainsäädäntö lähtee siitä, ettei hulevesien eli sade- ja sulamisvesien poisjohtaminen ja käsittely kuulu kuntien vesihuollon perustehtävään.

Kuntaliiton projekti-insinöörinä työskennellyt Henna Luukkonen kertoo, että julkisoikeudellista hulevesimaksua voidaan periä aiheuttamisperiaatteen mukaan esimerkiksi kunnan hulevesiviemäreistä, katujen kuivatuksesta sekä avo-ojien ja imeytyskosteikkojen rakentamisesta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Toisaalta kustannukset voidaan kattaa myös perinteisellä tavalla eli kunnallisverovaroin.

– Erillinen maksu mahdollistaa resurssien varmistamisen nimenomaan hulevesien hoitoon.

Asia ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen, sillä kunnilla on nykyisellään hyvin kirjavia käytäntöjä ja erilaisia sopimuksia vesihuoltoyhtiöiden kanssa siitä, millä tavoin vastuuta on jaettu.

On esimerkiksi mahdollista, että vesihuoltolaitoksen maksuun sisällytetään hulevesiviemäriverkoston ylläpidosta perittävä maksu ja kunta perii sen lisäksi erillistä, muun hulevesijärjestelmän kustannusten kattamiseen määrättyä maksua.

Kuntaliitto onkin laatimassa kunnille vuodenvaihteen tienoilla julkaistavaa opasta hulevesimaksujen määrittämisestä.

– Uskoisin, että moni kunta on vielä odottavalla kannalla ja moni varmasti myös odottaa tätä ohjeistusta, Luukkonen kertoo.

Tilanne on täsmälleen näin myös Hämeenlinnassa.

– Asia on vireillä, mutta päätökset ovat tekemättä. Tämän on todennäköisesti ensi vuoden asioita. Uusi lainsäädäntö mahdollistaa maksun keräämisen, mutta velvollisuutta siihen ei ole. Uuden lainsäädännön hengen mukaista on selkeyttää vastuunjakoa vesihuoltoyhtiön ja kaupungin kesken. Neuvottelut esimerkiksi siitä, mitä osaa vesihuoltoyhtiö jatkossa hoitaa, ovat kesken, kertoo kunnallistekniikan suunnittelija Esa Ränkman Hämeenlinnan kaupungilta.

Myös HS-Veden vt. toimitusjohtaja Leo Aspholm kertoo, että asia on ollut esillä, mutta mikään HS-Veden omistajakunnista ei ole tehnyt asiasta päätöksiä.

– Tästä aiheesta on kyllä järjestetty paljon alan tilaisuuksia, Aspholm lisää.

HS-Veden omistajakunnat ovat Hämeenlinna, Hattula ja Akaa. HäSa

Menot