Kanta-Häme

Humppila hyväksyi tuulivoimapuiston

Humppilan-Urjalan tuulivoimalapuiston kaava on hyväksytty Humppilan valtuustossa. Urjalan vastaavasta ratkaisusta on jo valitettu, joten aivan heti suunnitelmat tuulivoimaloista eivät saa ilmaa siipiensä alle Lounais-Hämeessä.

Tuulivoimaosayleiskaava hyväksyttiin Humppilan valtuustossa äänin 17–2, vastaan äänesti kaksi vihreiden valtuutettua.

Humppilan valtuusto hyväksyi samalla myös toimenpiteet ja vastineet lukuisista lausunnoista ja muistutuksista. Kaavoituksesta tehdyissä lausunnoissa ja muistutuksissa on kannettu huolta tuulivoimaloiden melusta, välkkeestä ja sijainnista sekä vaikutuksesta luontoarvoihin ja rakennusten arvoon.

Tuulivoiman osayleiskaavan laadinta alkoi Humppilassa jo reilut neljä vuotta sitten. Asian käsittely Urjalan puolella antaa olettaa, ettei prosessi ole Humppilankaan osalta päätöksessä.

Urjalan päätöksestä kolme valitusta

Urjalan kunnanvaltuusto hyväksyi oman puolensa tuulivoimaosayleiskaavan helmikuun puolivälissä äänin 22–4, mutta päätöksestä tehtiin Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kolme valitusta. Yhdessä valituksessa oli kaksi allekirjoittajaa ja kahdessa muussa useampi. Valittajat vaativat päätöksen kumoamista. Keskimäärin hallinto-oikeus on käsitellyt valitukset kahdeksassa kuukaudessa.

Alun perin Humppilan ja Urjalan rajamaille kaavailtiin 40 turbiinin tuulivoimapuistoa, kun nyt kaavassa on 17 tuulivoimalan paikkaa, 11 Humppilassa ja 6 Urjalassa.

Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemuksissa on määrä olla liitteenä voimalatyypin melu- ja varjostusselvitykset. Ennen rakennusluvan myöntämistä on varmistettava, että voimalat eivät aiheuta asuntoalueella päiväaikaan 45 desibelin ja yöaikaan 40 dB:n ylityksiä eivätkä loma-asuntoalueella päivisin 40 dB:n ja yöaikaan 35 dB:n ylityksiä. (HäSa)

Päivän lehti

29.11.2020

Fingerpori

comic