Kanta-Häme

Huumemyrkytykset ovat toiseksi yleisin kuolinsyy alle 40-vuotiailla miehillä Suomessa

Erityisesti väärennetyt bentsodiatsepiini-lääkkeet huolettavat.
Maaseudun Tulevaisuuden mukaan maaseutua hyödynnetään muun muassa huumeiden kätkemisessä, kannabiksen kasvatuksessa ja aseiden säilytyksessä.
Arkistokuva: Lassi Puhtimäki

Huumemyrkytykset ovat alle 40-vuotiaiden miesten toiseksi yleisin kuolinsyy Suomessa, käy ilmi Euroopan huumausaineiden seurantakeskuksen (EMCDDA) tuoreesta raportista. Suomesta ilmoitetaan väkilukuun suhteutettuna seitsemänneksi eniten huumekuolemia EU:n alueella.

Huumekuolemia ilmoitetaan keskimääräistä enemmän pohjoisissa osissa Eurooppaa, mikä voi raportin mukaan selittää Suomen sijoitusta.

Huumekuolemien kokonaismäärä on lisääntynyt viiden viime vuoden aikana Euroopassa. Samaan aikaan huumepalveluiden kattavuus on huonontunut osassa EU-maita, opioidien käyttäjät ovat ikääntyneet ja heidän palvelutarpeensa kasvaneet.

Huumekuolemien ehkäisemiseksi EMCDDA esittää, että huumepalveluja tulee olla saatavilla matalalla kynnyksellä ja niiden tulee vastata huumeita käyttävien ihmisten tarpeisiin.

Euroopan huumeraportin mukaan huolestuttavia merkkejä ovat Euroopassa havaitut heroiinilaboratoriot. Myös synteettisten, erittäin vahvojen opioidien sekä väärennettyjen bentsodiatsepiini-lääkkeiden kasvaneesta määrästä katukaupassa on havaintoja. Näistä erityisesti lääkeväärennökset ovat huolenaihe myös Suomessa.

Raportti kertoo, että Helsingissä amfetamiini, metamfetamiini ja buprenorfiini ovat ylivoimaisesti yleisimpiä suonensisäisesti käytettäviä huumeita.

Hiv-tartuntojen määrä vähentynyt 40 prosenttia

Euroopan huumeongelma liittyi raportin mukaan aiemmin heroiinin suonensisäiseen käyttöön. Nykyisin heroiinin käyttäjien uusien hoitopyyntöjen määrä on historiallisen alhainen, suonensisäinen käyttö on vähentynyt ja suonensisäisestä käytöstä johtuvien uusien hiv-tartuntojen määrä on laskenut noin 40 prosenttia vuosittain viime vuosikymmenen aikana.

Vuonna 2017 kokaiinitakavarikkojen ja takavarikoidun kokaiinin määrä Euroopan unionissa oli ennätyksellinen. Raportti ilmoittaa takavarikoiden määräksi yli 104 000 ja yhteenlasketuksi painoksi yli 140 tonnia.

Takavarikoidun kokaiinin määrä oli yli 20 tonnia suurempi kuin vuoden 2006 ennätysluku ja kaksinkertainen vuoteen 2016 nähden.

Euroopan unionissa ilmoitettiin vuonna 2017 arviolta 1,5 miljoonaa huumausainerikosta. Niitä oli noin viidesosa enemmän kuin vuonna 2007. 80 prosenttia rikoksista liittyi käyttöön tai hallussapitoon.

Raportista ilmenee, että lähes kolmannes Euroopan unionin 15–64-vuotiaista eli noin 96 miljoonaa aikuista on kokeillut jossakin vaiheessa elämäänsä jotakin laitonta huumausainetta. Huumeiden kokeilu oli miehillä yleisempää kuin naisilla. Yleisimmin kokeiltu huume on kannabis.

Päivän lehti

3.12.2020

Fingerpori

comic