fbpx
Kanta-Häme

Hybridikissat on kielletty

Tämän vuoden alussa voimaan tulleessa vieraslajiluettelossa on seura- ja harrastuseläiminä pidettyjä lajeja. Lista sisältää muun muassa servaalit, savannah-hybridikissat ja koirasudet. Lain perusteella näiden eläinten maahantuonti, hallussapito, pennuttaminen, myynti ja ympäristöön päästäminen on kielletty.

Vieraslajilaki astui voimaan tämän vuoden alussa. Laki sisältää Euroopan unionin yhteisen vieraslajilistan. Lisäksi hallitus antoi lain pohjalta asetuksen, jossa määriteltiin kansallisesti merkittävät vieraslajit.

Kansallisesti merkittävien vieraslajien luetteloon kuuluvat lajiryhminä nisäkkäistä petoeläimet ja lepakot sekä linnuista päiväpetolinnut, pöllölinnut ja varikset.

Vieraita varis-, petolintu tai pöllölajeja ei siis saa maahantuoda Suomeen. Laki ei koske millään tavalla kotoperäisiä pöllöjä tai lintuja.

Poikkeuksia nisäkäsluetteloon ovat kesykissat, kesykoirat, fretit sekä lajit, joiden maahantuontiin Suomen riistakeskus on myöntänyt luvan. Asetuksessa on myös tarkentava määräys, joka koskee kesykissan ja toisen kissaeläimen sekä kesykoiran ja toisen koiraeläimen risteymiä. Nämä risteymät on kielletty neljänteen sukupolveen asti, eli asetus koskee sukupolvia F1-F4. Tällaisia eläimiä ovat muun muassa savannah-hybridikissa ja koirasusi.

Savannah-hybridikissa on servaalin ja kesykissan risteytys. Servaali taas on Afrikan keski- ja eteläosissa elävä pienikokoinen kissaeläin. Maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvoksen Pekka Kemppaisen mukaan servaaleja on tuotu Suomeen lemmikeiksi jonkin verran viime vuosina ja myös savannah-kissojen suosio on kasvanut.

Nyt servaalien ja savannah-kissojen pennuttaminen ja myynti on kielletty. Eläimet, jotka on saatu ennen lain voimaantuloa, voidaan pitää niiden luonnolliseen kuolemaan saakka. Omistajien tulee kuitenkin estää eläinten lisääntyminen ja pääsy luontoon.

Yleisin lemmikkinä pidetty listan eläin on koiran ja suden risteymä eli koirasusi, joita on arvioitu olevan Suomessa noin 1000 kappaletta. Kemppaisen mukaan koirasusien kohdalla laissa onkin poikkeus ja tällä hetkellä voimassa on ainoastaan maahantuontikielto. Kielto saattaa kuitenkin laajentua.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti helmikuussa asiantuntijaryhmän valmistelemaan kansallisen vieraslajiluettelon täydentämistä.

– Koirasusien asia käsitellään työryhmässä uudelleen. Koirasusi on sen verran yleinen lemmikki, että asian päättämiseen haluttiin vielä lisäaikaa, Kemppainen sanoo.

Koirasusi on kiistanalainen eläin. Suomen Kennelliiton mukaan luonnossa esiintyvät koirasudet pitäisi poistaa susikannan perimän rappeutumisen ehkäisemiseksi. Kennelliitto on ottanut kantaa myös koirasusien lemmikkinä pitoa vastaan.

Liiton mukaan etenkin ensimmäisten sukupolvien koirasusista ei välttämättä tule omistajansa hallittavissa olevia eläimiä, kasvatti ne miten tahansa. Mahdollinen kielto koskisi sukupolvia F1-F4. Monissa koirasusissa on sutta vain pieni osa.

Suomessa yleinen täplärapu oli alun perin EU:n yhteisellä listalla, mutta Suomen neuvottelut EU-komission kanssa mahdollistavat täpläravun käytön jatkamisen. Täplärapua ei kuitenkaan saa enää levittää uusiin vesistöihin. Vieraslajiluettelon täydentämistä selvittävän työryhmän toimikausi jatkuu vuoden loppuun.

Kemppaisen mukaan varmoja lisäyksiä listalle ei ole vielä tiedossa. Työryhmään kuuluu metsä- ja eläinasiantuntijoita, tutkijoita sekä edustajia useista organisaatioista, kuten Suomen riistakeskuksesta ja Suomen luonnonsuojeluliitosta. HÄSA

Menot