Kanta-Häme

Hykin kohtalosta esitys huhtikuussa

Lasten ja nuorten lautakunta saa huhtikuussa eteensä ehdotuksen, jossa esitetään joko Hämeenlinnan yhteiskoulun (Hyk) yläkoulun peruskorjausta tai uudisrakennusta.

Kahta vaihtoehtoa punnittaessa vaakakupeissa painavat raha, korjausaste, kaupunkikuvalliset näkökulmat sekä maankäyttö. Uudisrakennus vaatisi nimittäin kaavamuutoksen.

Hykistä tehty kuntokartoitus sekä rakennushistoriallinen selvitys ovat valmistuneet, ja yläkoulun tilanteesta pidettiin kokous torstaina.

Hykin rehtoriksi maaliskuun alussa siirtynyt Antti Karrimaa kertoo, että sekä Museovirasto että ely-keskus ovat ottaneet kantaa rakennuksen tulevaisuuteen. Molemmat suosittelevat peruskorjausvaihtoehtoa, mutta ovat ilmoittaneet, etteivät aio asettua poikkiteloin, jos kaupunki päättää valita vaihtoehdoksi uudisrakentamisen.

Museovirasto ei antanut purkaa Tuomelan koulua. Noin 13 miljoonaa euroa maksaneessa remontissa vuonna 1955 valmistuneesta rakennuksesta jäi pystyyn käytännössä pelkkä runko.

Jos Hykin yläkoulun puolella päädytään peruskorjaukseen, tulee siitä käytännössä yhtä laaja kuin mitä Tuomelassa toteutettiin.

Rakennuttajapäällikkö Mika Rajalan mukaan Hykin korjaaminen onnistuu, mutta rakennustekniset järkisyyt sitä eivät puolla. Historiallisiin näkökulmiin tai rakennusperinnön vaalimiseen hän tai kuntotutkimus eivät ota kantaa.

Hykin yläkoulun korjausasteen Rajala arvioi nousevan 85–100 prosenttiin. Skaala on laaja siksi, että esimerkiksi tilaohjelmaa ei ole vielä tehty. Tuomelasta Hyk eroaa kuitenkin siten, ettei julkisivuja välttämättä tarvitse purkaa, vaan pelkkä vaurioiden korjaus saattaisi riittää.

Tuomelan lopullinen korjausaste nousi 107 prosenttiin. Rajalan mukaan peruskorjauksessa ei otettu minkäänlaisia riskejä esimerkiksi kapseloimalla kosteusvaurion kärsineitä puurakenteita.

– Ympäri Suomea on liikaa esimerkkejä korjauksista, jotka ovat säästösyistä maksaneet esimerkiksi 3–6 miljoonaa euroa, kun olisi pitänyt tehdä 6–12 miljoonan euron peruskorjaus. Näissä sisäilmaongelmat jatkuvat lyhyellä aikavälillä.

Hykin yläkoulun peruskorjauksen kustannusarvioksi on talousarviossa merkitty 9,3 miljoonaa euroa.

Uudisrakennusvaihtoehdosta on tässä vaiheessa olemassa viitesuunnitelma.

Tilaajajohtaja Markku Rimpelä vahvistaa, että ajatuksena on ratkaisu, joka muistuttaa idealtaan Nummen palvelukeskusta.

Uudisrakennus tulisi kiinni Tuomelaan, jotta yhtenäiskouluajatus toteutuisi. Harkinnassa on, voitaisiinko samaan yhteyteen sijoittaa myös lähikirjasto sekä kouluterveydenhuollon palveluita.

Tiloja voisi olla muutenkin liikunnan ja kulttuurin käyttöön. Näin alueesta voisi Rimpelän mielestä muodostua koko Hätilän alueen liikunnallinen keskus.

– Samassa yhteydessä voitaisiin kartoittaa myös se, mikä on alueen varhaiskasvatustarve tulevaisuudessa – missä kunnossa tilat ovat. Samalla voisi miettiä, mikä on koko alueen kouluverkon kunto ja tarve.

Rimpelä muistuttaa, että tilajärjestelyjen pohdiskelu on paikallaan myös siinä tapauksessa, että peruskorjausvaihtoehtoon päädytään.

Rimpelällä itsellään on jo tässä vaiheessa selvä suosikki:

– Vaikka hinta-arviota ei ole vielä tehty, on kokemukseen perustuva arvioni, että uudisrakentaminen tulisi peruskorjaamista halvemmaksi. Uudisrakentamisen kannalle päädyn myös, kun asiaa mietin pedagogisesta sekä terveiden tilojen näkökulmasta. HÄSA

Päivän lehti

25.5.2020