Kanta-Häme

Hykin purkulupa lautakunnan käsittelyssä ensi viikolla

Lautakunnalle esitetään, että Hämeenlinnan yhteiskoulun rakennuksen voi purkaa.
Monumenttimainen Hämeenlinnan yhteiskoulun (HYK) rakennus on arkkitehti Annikki Virtasen suunnittelema ja se on valmistunut vuonna 1955. Rakennus peruskorjattiin vuosina 1997–1999, mutta on ollut jo pari vuotta tyhjillään sisäilmaongelmien vuoksi.

Hämeenlinnan yhteiskoulun (Hyk) ns. Hätilä-rakennuksen purkulupa on esillä kaupunkirakennelautakunnassa ensi viikolla.

Lautakunnalle esitetään, että purkulupa rakennukselle myönnettäisiin, vaikka sillä on kiistämättömiä rakennushistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja.

Koulurakennus on tällä hetkellä tyhjillään sisäilmaongelmien takia, ja sen remontoinnin on laskettu maksavan yhtä paljon kuin uuden rakentaminen. Koska uusi rakennus olisi tilankäytöltään tehokkaampi kuin vanha, oppilaskohtainen kustannus olisi uudisrakennuksessa pienempi.

Kustannusten vertailu on kuitenkin hankalaa, koska uudesta koulusta ei ole vielä suunnitelmiin perustuvaa kustannusarviota. Myöskään purkamiskustannuksia ei ole nyt esitetty, mutta aiemmin on arvioitu, että ne ovat noin 150 000-250 000 euroa.

Hykistä on tehty inventointi, jonka mukaan sekä purkaminen että perusteellinen remontointi vähentäisivät koulun rakennushistoriallista arvoa. Inventoinnissa on myös todettu, että etenkin 1990-luvulla tehdyt muutostyöt ovat jo hävittäneet sisätilojen hienostuneita yksityiskohtia.

Hätilän koulukeskuksen asemakaavaa muutetaan parhaillaan niin, että kaava mahdollistaisi uuden koulun rakentamisen kiinni aiemmin peruskorjattuun Tuomelan kouluun.

Kaavaluonnos on parhaillaan nähtävillä ja siitä odotetaan lausuntoja tämän vuoden loppuu mennessä.

Hykin purkamisesta on pyydetty lausunnot muun muassa Museovirastolta ja Hämeen ely-keskukselta. Molemmat ovat ensisijaisesti rakennuksen säilyttämisen ja jonkinasteisen kunnostamisen kannalla, mutta ovat ilmoittaneet, että tyytyvät purkupäätökseen.

Kaupungin maankäytön suunnittelu ilmoittaa lausunnossaan, että koulurakennuksen purkaminen on mahdollista, jos rakennus on todettu käyttökelvottomaksi ja sen kunnostaminen olisi kohtuuttoman kallista tai korjaaminen vastaa uudisrakennuksen tasoa.

Lisäksi maankäytön suunnittelu pitää tärkeänä sitä, että ainakin muutama edustava esimerkki 1950-luvun koulurakennuksista säilytettäisiin. Tällaisia ovat muun muassa Luolajan ja Miemalan koulut.

Hämeenlinnan kaupunkirakennelautakunta käsittelee Hykin purkamislupaa kokouksessaan ensi tiistaina. Lupaesityksessä mainitaan muun muassa, että pihassa ja tontin rajoilla sijaitsevat kivimuurit pitää säilyttää, samoin puut. HÄSA

Päivän lehti

19.2.2020