Kanta-Häme Hämeenlinna

Hykin uudesta urheilukentästä on tulossa täysimittainen

Uusi asemakaava, jossa urheilukenttä jää Hämeenlinnan yhteiskoulun uudisrakennuksen sekä uuden liikuntahallin väliin, on herättänyt Hykissä epäilyn kentän koon riittävyydestä.
Hätilän yhteiskoulun liikunnanopettajat Jari Myllykoski ja Jenni Lehto toivovat hartaasti, että Hätilän yhteiskoulun tontille suunnitellusta urheilukentästä tulee varmasti täysimittainen, mikä mahdollistaisi noin 700 oppilaan ja eskarilaisen täysipainoisen liikuttamisen. Kenttä toimisi myös itäpuolen alueen lasten lähiliikuntakenttänä kouluajan ulkopuolella. Toiveissa olisi myös jäähdytysputket kentän alle tekojäätä varten, mutta kaupunki ei usko sen toteutuvan. Kuva: Esko Tuovinen
Hätilän yhteiskoulun liikunnanopettajat Jari Myllykoski ja Jenni Lehto toivovat hartaasti, että Hätilän yhteiskoulun tontille suunnitellusta urheilukentästä tulee varmasti täysimittainen, mikä mahdollistaisi noin 700 oppilaan ja eskarilaisen täysipainoisen liikuttamisen. Kenttä toimisi myös itäpuolen alueen lasten lähiliikuntakenttänä kouluajan ulkopuolella. Toiveissa olisi myös jäähdytysputket kentän alle tekojäätä varten, mutta kaupunki ei usko sen toteutuvan. Kuva: Esko Tuovinen

Hämeenlinnan yhteiskoulussa (Hyk) on huolestuttu uudesta koulun tonttia koskevasta asemakaavaehdotuksesta.

Hykissä heräsi sen perusteella epäily, että tontille suunnitellun Hätilän koulukeskuksen urheilukenttä olisi jäämässä noin 700 oppilaan ja esikoululaisten tarpeisiin liian pieneksi.

Yläkoulun liikunnanopettajan Jenni Lehdon mukaan pelkona on ollut, että kentästä ei tulisi täysimittaisen jalkapallokentän eli 60×100 metrin suuruinen, vaan että se jäisi kooltaan 60×70-metriseksi, minkä tiedon Hyk oli ennen pääsiäistä saanut kaupungilta.

 

Kaupunkirakennejohtaja Tarja Majuri kuitenkin torppaa huolen.

– Uudisrakennukset eivät ole niin suuria kuin kaavaan merkityt rakennusalat. Ne on merkitty kaavaan aika isoiksi sen takia, ettei ole haluttu rajoittaa suunnittelua.

– Mittasimme kaavasta (maankäytön suunnittelujohtajan) Niklas Lähteenmäen kanssa, että Hykin uudisrakennuksen ja uuden liikuntasalin väliin mahtuu 60×100-metrinen kenttä, kuten koko ajan on ollut tarkoituskin. Rakennukset pitää kuitenkin suunnitella erinomaisen hyvin, jotta kenttä mahtuu, Majuri toteaa.

 

Kaupunkirakennelautakunta (kaura) hyväksyi asemakaavaehdotuksen muutoksineen 9. huhtikuuta.

Liikuntahalli on tulossa nykyisen Hykin rakennuksen paikalle eikä Hykin uudisrakennuksen ja Tuomelan alakoulun yhteyteen tontin toiseen päähän, kuten aiemmin suunniteltiin.

Urheilukenttä on jäämässä rakennusten väliin, kun sitä aiemmin kaavailtiin Hykin nykyisen rakennuksen puoleiseen päätyyn.

 

Tarja Majurin mukaan liikuntahallin paikan siirto tekee urheilukentän rakentamisesta aiempia suunnitelmia helpompaa.

– Vanhan Hykin rakennuksen kohdalla maa viettää Viertokadulle päin. Joutuisimme pengertämään sitä laitaa, jotta olisimme saaneet kentästä suoran. Se olisi hankalampi ja kalliimpi tehdä.

 

Hykin intresseissä on saada mahtumaan kentälle yhtäaikaisesti 3–6 liikuntaryhmää, minkä iso kenttä mahdollistaa.

Jos kentästä olisi tulossa alimittainen, se mahdollistaisi liikunnanopettaja Jenni Lehdon mukaan vain 1–2 ryhmän mielekkään liikkumisen kerrallaan.

– Ja jos kenttä olisi liian pieni, se myös sulkisi tiettyjä liikuntalajeja, kuten pesäpallon pelaamisen, kokonaan pois.

Hykin yläkoulu on ollut vailla sisäliikuntatiloja siitä asti, kun koulurakennus suljettiin sisäilmaongelmaepäilyn vuoksi. Rakennus on tarkoitus purkaa, mutta purkuluvasta tehty valitus on vielä käsittelyssä Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa.

Talviajan sisäliikuntatunnit on järjestetty bussikyydeillä Elenia- ja Säästöpankki-areenoille. Ulkoliikuntatunnit vietetään osin parakeilta vapaaksi jääneellä pienellä ulkokentän osalla.

– Ahtaassa tilassa mahtuu kerrallaan yksi liikuntaryhmä liikkumaan. Muut joutuvat hakemaan paikkansa lenkkipoluilta lähiluonnosta, Lehto sanoo.

 

Uusi urheilukenttä tulee Tarja Majurin mukaan myös vapaaksi lasten lähiliikuntapaikaksi.

Se, voivatko myös seurat käyttää kenttää, on sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätettävissä.

Asemakaavaehdotus on tulossa nähtäville kaupungin verkkosivuille, jolloin siihen voi jättää muistutuksia. Kaupungin päätöksentekoon kaava on menossa ensi syksynä. HÄSA