Kanta-Häme

Hykin yläkoulun tilalle ehdotetaan uutta koulua

Hämeenlinnan lasten ja nuorten lautakunta käsittelee ensi tiistaina Hämeenlinnan yhteiskoulun yläkoulurakennuksen kohtaloa.

Talven aikana on selvitetty, olisiko parempi peruskorjata nykyinen koulurakennus vai tehdä kokonaan uusi.

Tilaajajohtaja Markku Rimpelä esittää lautakunnalle, että jatkosuunnittelun pohjaksi valittaisiin uudisrakennus. Rimpelä kertoo, että painavimmin uudisrakennusta puoltavat pedagogiset seikat.

Hyk on yhtenäiskoulu, eli siinä on kaikki peruskoulun luokka-asteet ensimmäisestä yhdeksänteen.

– Yhtenäiskoulun henki toteutuu parhaiten silloin, kun paikasta toiseen pääsee sukkasillaan, Rimpelä sanoo.

Tilojen käytön tehokkuus on myös uudisrakennuksessa parempi. Hykin nykyisessä rakennuksessa tilaa on noin 14-15 neliömetriä oppilasta kohden, kun uudessa päästäisiin alle 10 neliöön.

Lisäksi valmistelun yhteydessä on laskettu, että uudisrakennus olisi myös käyttökustannuksiltaan edullisempi. Laskelmien mukaan esimerkiksi energiakuluissa säästöä kertyisi noin 2 miljoonaa euroa 30 vuoden aikana eli lähes 70 000 euroa vuodessa.

Rimpelän mukaan myös koko Hätilän alueen kehittäminen puoltaa uudisrakennusta. Siihen voisi Nummen palvelukeskuksen tapaan sijoittaa monenlaisia tiloja, muun muassa sekä sisä- että ulkoliikuntatiloja.

Uudisrakennus edellyttää kaavamuutosta, sillä uusi koulu tehtäisiin kiinni Tuomelan kouluun. Tällöin nykyinen Hykin rakennus purettaisiin, ja sen paikalle sijoitettaisiin koulun piha- ja puistoalueet sekä liikuntapaikat.

Ely-keskus ja Museovirasto ovat antaneet lausuntonsa Hykistä. Molemmat pitävät ensisijaisena ratkaisuna peruskorjausta, mutta ovat ilmoittaneet, etteivät aio vastustaa myöskään uudisrakennusta. HÄSA

Päivän lehti

25.9.2020

Fingerpori

comic