Kanta-Häme

Hynttyyt vai palvelut yhteen

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti toteaa, että paras vaihtoehto alueen elinvoiman ja palvelukyvyn turvaamiseksi on uuden kunnan perustaminen. Uuden kunnan perustaminen kuntaliitoksen sijaan mahdollistaa sen, etteivät kuntien aiemmat erilaiset tavat toimia kahlitse uuden kunnan toimintaa.

Kuntien valtuustot päättävät 17. joulukuuta, miten asiassa etenevät eli sanovatko mahdolliselle uudelle kunnalle alustavasti kyllä vai torppaavan ein. Kunnanhallitukset tekevät valtuustoilleen päätöksen pohjaksi oman esityksensä.

Mikäli Forssan seudun kunnat eivät näe mahdollisena uuden kunnan perustamista, mahdollista on tehdä kuntaliitossopimuksia niiden kuntien välillä, joilla on siihen valmius.

Forssan, Humppilan, Jokioisten ja Tammelan valtuutetuille on vielä yhteinen seminaari kuntarakenneselvityksestä ja kuntalain uudistuksesta ensi maanantaina 1. joulukuuta Forssan kaupungintalon valtuustosalissa. Paikalla tulee myös kuntalakiehdotuksen päävalmistelija, lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää.

Selvitys oli tekemisen arvoinen

Forssan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaisa Lepola (sd.) uskoo valtuuston toteavan, että Forssalle kuntaliitos sopii ja kaupungilla on valmiutta liitossopimusneuvotteluihin kaikkien kanssa.

– Selvitys on ollut tosi laadukas ja objektiivinen. Uuden kunnan edut ja haitat on saatu loistavasti esiin.

Hän toivoo, etteivät kuntalaiset pidä kuntarakennetta vain päätöksentekijöiden juttuna, vaan kaikkia kuntalaisia koskettavana isona asiana ja mahdollisuutena koko seudulle. Näin se näkyisi myös valtuustoyleisön määränä.

Tammelan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esa Ryhtä (kok.) odottaa valtuustokeskustelusta vireää, koska ainakin asia on valtuustokauden suurin ja tärkein. Hän epäilee, josko Tammelan valtuusto olisi tällaisella aikataululla valmis neuvotteluun uudesta kunnasta.

Kuntarakenneselvitys on osallistujien mukaan ollut tekemisensä arvoinen, vaikka ratkaisuvaihtoehdoista ei ole yksimielisyyttä. Humppilan kunnanjohtaja Marko Järvenpää arvioi, että kuntarakenneselvitys on hyvä ja antaa tarpeellisia tietoja pohdinnan tueksi. Hän korostaa, että Humppilan kanta on luottamushenkilöiden käsissä.

– Yhdessä tekeminen on hyödyllistä, kun opimme tuntemaan toistemme näkökannan, kuvaa Jokioisten kunnanjohtaja Jarmo Määttä. Seudun ongelmat eivät hänestä kuitenkaan ratkea kuntarakenteella, kun väestö vähenee ja vanhenee, työttömyys jyllää ja työpaikkoja poistuu.

Forssan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mika Penttilä (kok.) arvioi, että kuntaan jääneistä palveluista löydy paljon säästettävää.

Koulutus on alueen voimavara

Seudun kunnat ovat taloudenpidoltaan Määtän mukaan erilaisessa viitekehyksessä. Raportti ilmentää Lepolan mielestä myös sitä, ettei Forssan kaupungilla tai kaikilla kunnillakaan mene kovin huonosti velkataakan suhteen.

– Tiedämme, missä mennään, kun luvut on avattu.

Talouden tunnusluvut eivät muodostu esteeksi uuden kunnan muodostamiselle.

Mika Penttilä vahvistaa, että Forssan kaupunki on mainettaan paremmassa kunnossa ja päätöksentekijöillä on valmiutta neuvotella kaikista asioista. Hän muistuttaa, että vuosi 2020 kovine ikääntymishaasteineen tulee yllättävän pian, mihin on vastattava mm. kuntarakennetta muuttamalla.

Uutena kuntana ja muutenkin Forssan seutu tarvitsee yhteistä strategiaa, joka toimii prosessin tavoin ja jonka noudattamiseen sitoutuvat kaikki toimijat mukaan lukien kuntayhtymät ja konserniyhtiöt. Koulutus nähdään alueen voimavarana ja tavoitteena alueen tasapuolinen kehittäminen.

– Tärkeintä on, että kaikilla toimijoilla olisi sama strategia tästä eteenpäin, muuten me olemme häviämässä kisan, arvioi kuntarakenneselvityksen projektipäällikkö Esko Tonteri. Seutu kaipaa yhteistä näkemystä siitä, miten tulevaisuus haasteineen voidaan parhaiten kohdata ja miten seudun elinvoima ja kilpailukyky voidaan turvata talouden kiristyessä ja alueiden kilpaillessa keskenään. (HäSa)