Kanta-Häme

Hyppyrimäen pelastus jatkuu

Ahveniston mäkihyppytornin kuntokartoitus on valmistunut osana Hamkin opiskelijan Markus Paloposken opinnäytetyötä. Alustavissa tutkimuksissa selvisi, että tornin rakenteet ovat päällisin puolin hyvässä kunnossa.

Tänä vuonna rakennussuunnittelijaksi valmistuvan Paloposken mukaan sijaintinsa ansiosta tornin ympärillä olevan maan pinnanmuodot ovat johtaneet veden rakennuksesta poispäin.

– Seinät eivät ole joutuneet pintaveden aiheuttamien rasitusten kohteeksi. Myöskään kellarikerroksen seinä- ja lattiarakenteissa ei näkynyt merkkejä kosteuden aiheuttamista vaurioista.

Paloposki kertoo, että torni osoittautui laadukkaasti rakennetuksi ja potentiaaliseksi korjauskohteeksi. Kosteuden aiheuttamat vauriot ovat jääneet lähinnä paikallisiksi.

– Ylätasanteilla oli seinissä havaittavissa selkeästi rakenneterästen ruostumista sekä betonin selkeää rapautumista. Portaiden teräsrungot sen sijaan ovat hyvässä kunnossa.

Paloposki kuitenkin huomauttaa, että tornin uudelleen käyttöönottaminen vaatisi suuria korjaustoimenpiteitä.

Hän arvioi pelkästään peruskorjauksen hinnan ilman pintakäsittelyjä olevan noin 107 000 euroa. Kustannusarvio on lähes puolet tornin pohdituista purkukuluista.

Lisätutkimuksia…pitäisi tehdä

Paloposki muistuttaa, ettei hän päässyt ihan kaikkea opinnäytetyönsä rajoissa tutkimaan.

Esimerkiksi seinien sisäiset rakenteet ja maanpinnan alapuoli vaatisivat lisätutkimuksia kattavan tiedon saamiseksi.

– Seinien vierustat pitäisi kaivaa auki ja rakenteet tutkia myös ulkopuolelta.

Tornin betonirakenteet ovat kärsineet jo vuosia huollon puutteesta ja ilkivallasta.

– Huoltohistoriasta ei ole olemassa dokumentteja, eikä vanhaa rakennushenkilökuntaa ole tavoitettavissa. Myös rakennekuvat ovat arkistoitu ties minne kiven alle. (HäSa)