Kanta-Häme

Hyria puolittaa johtoryhmän

Henkilöstövähennykset Hyriassa jatkuvat. Kesän aikana käytyjen yt-neuvottelujen jälkeen on nyt hallinnosta irtisanottu kahdeksan johtotason työntekijää ja yhden kanssa on sovittu eläkeratkaisusta.

Neuvottelujen käynnistyessä vähennystarpeeksi ilmoitettiin 16 henkeä sekä kymmenen lomautukset. Lomautuksilta on nyt säästytty.

Nyt irtisanotuista viisi on johtoryhmän jäseniä. Johtoryhmän koko pienenee 10 hengestä viiteen henkeen, jolloin jäljelle jäävät aikuis- ja nuorisoasteen rehtorit, kehitysjohtaja, talous- ja hallintojohtaja sekä toimitusjohtaja.

Kolme irtisanotuista työskentelee muissa hallinto- ja tukipalelutehtävissä.

– Henkilökunnan vähentäminen johtuu organisaatiomuutoksesta, jossa kevennetään hallintoa, selkiytetään johtamista ja karsitaan päällekkäisyyksiä. Opetushenkilöstö oli yt-neuvottelujen ulkopuolella, kertoo toimitusjohtaja Jarno Tuimala.

Osa irtisanotuista on henkilökuntaa, joka siirtyi vuonna 2009 fuusiossa ammattikoulutuksesta Hyriaan. Kesällä päättyi PARAS-lainsäädännön kuntatyöntekijöille takaama viiden vuoden työsuhdeturva, joka alkoi, kun Hyvinkään ja Riihimäen ammattioppilaitokset sekä seudullinen aikuiskoulutuksen säätiö fuusioituivat Hyriaksi.

Fuusion toteuduttua Hyrialla oli aluksi 17-henkinen johtoryhmä, joka nyt siis tiivistetään viideksi. Koko henkilökunnan määrä on supistunut useiden yt-neuvottelujen jälkeen vuosien varrella 511:stä 430:een. Opiskelijamäärä on samaan aikaan kasvanut.

Nyt toteutetuilla irtisanomisilla tavoitellaan kahden vuoden kuluttua 600 000 euron vuotuisia säästöjä. Säästöillä varaudutaan tuleviin leikkauksiin. (HäSa)

Päivän lehti

21.10.2020

Fingerpori

comic