fbpx
Kanta-Häme

Hyvä ilmanvaihto tärkeää hevosillekin

Hevostallien tilavaatimusta koskevaa asetusta muutetaan niin, ettei karsinan korkeuden tarvitsekaan täysin täyttää minimivaatimusta. Karsinassa voi olla esimerkiksi osittain vino katto, jos tila muuten riittää hevoselle.

Tulkintaerimielisyydet muun muassa vinokatoista, kattoparruista ja ilmastointiputkista ovat aiheuttaneet hankaluuksia, koska talleilta on vaadittu kaikilta osin vähintään minimikorkeutta, vaikka muutaman sentin erot eivät haittaisi hevosia.

– Ainoastaan Suomessa sääntöjä voidaan tulkita niin, että vinokattoinen osuus on rajattava pois seinällä, vaikka karsina vinon osuuden kanssa olisi isompi, nauraa Saajan tallia Hämeenlinnassa pyörittävä Laura Kajanto.

Hän itse rakensi muutamia vuosia sitten tallin vanhaan navettaan. Navetan kattoa nostettiin ja lattiaa madallettiin. Tilan korkeus hipoo kolmatta metriä.

– Määräykset oli helppo ottaa huomioon tekovaiheessa.

Korkeus takaa ilman vaihtumisen

Käytännössä asetuksen muutokset ovat tulossa niin lähellä siirtymäajan päättymistä, että suurin osa talleista jo täyttää tiukat vaatimukset, tietää Hämeenlinnan vs. virkaeläinlääkäri Heikki Sirkkola.

– Siirtymäaika on ollut niin pitkä, että käytännössä tällä ei ole suurta vaikutusta. Uudet tallit on jo rakennettu määräysten mukaisiksi, Sirkkola kertoo.

– Muutoksen etu on kuitenkin se, että se toimii huomionkiinnittämispykälänä.

Tällä Sirkkola tarkoittaa sitä, että muutos toimii ennen kaikkea muistutuksena siitä, miten tärkeää hyvästä ilmanvaihdosta huolehtiminen on. Tallin ilmanvaihtoon tarvitaan juuri korkeutta.

– Hengitystieoireet ja astmat ovat jalkavammojen jälkeen suurin hevosia vaivaava ongelma.

Matalien navettojen ilmanvaihto on perustunut lehmien suureen lämmöntuottoon. Lämmin ilma on noussut ylös, ja poistoilman torvi on ollut lämpimimmässä paikassa ruokintapöydän yllä.

Navettaa ei sellaisenaan voi käyttää tallina muun muassa siksi, että hevoset tuottavat lehmiä vähemmän lämpöä, niitä on yleensä vähemmän, ja karsinoiden väliseinät estävät ilman liikkumisen. Siksi ilman laatu kärsii.

Saajan tallilla on myös pihatto

Vanhoja navettoja on sekä remontoitu uuteen uskoon että korvattu jalasmökkityyppisillä siirtotalleilla. Hämeenlinnassa siirtotalli on käytössä esimerkiksi Kissankulman tallilla.

– Siirtotallikin tarvitsee kuitenkin rakennusluvan, Heikki Sirkkola muistuttaa.

Perinteisen karsinatallin lisäksi Saajan tallin Laura Kajannolla on käytössä pihatto, jossa hevoset ovat vapaina ja voivat itse päättää, ovatko suojaisassa ja kuivitetussa sisätilassa vai ulkotarhassa.

– Ei lopu korkeus kesken! Tämä on hirveän kätevä ratkaisu.

Sirkkolan mukaan esimerkiksi Kanta-Hämeen tallit ovat hyvässä kunnossa, ja etenkin uusilla talleilla on “ilo käydä”.

– Mitat eivät tee autuaaksi. Hyvää hevosenpitoa on kiinnittää huomiota yleiseen siisteyteen, puhtauteen ja rehujen laatuun. Hyvät tilat ovat mukavia myös hevosharrastajille ja hevosenomistajille. (HäSa)

Menot